Bihać: Realizacijom akcionog plana ukloniti pse lutalice sa gradskih ulica

Na inicijativu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića održan je radni sastanak predstavnika nadležnih gradskih službi i direktora Veterinarske stanice Bihać i JKP Komrad s ciljem pokretanja aktivnosti na trajnom rješavanju problema pasa lutalica i napuštenih pasa na području grada Bihaća. Na sastanku su se analizirale dosadašnje aktivnosti kada je u pitanju rješavanje problema pasa lutalica, te je istaknuto da je nadležna inspekcija do sada obišla je oko 1.200 stambenih objekata, gdje je evidentirano da su vlasnici pasa uglavnom imali dokaz o registraciji svojih pasa i čipovanju ili su dobili nalog da to obave u zakonom predviđenom roku.

Prisutni su istakli da je prilikom rješavanja problema pasa lutalica neophodno voditi računa o dvije stvari, a to je provođenje u praksi Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca i Odluke o osnivanju i organizaciji Privremenog skloništa za životinje na području općine Bihać. Utvrđene su aktivnosti i rokovi za provođenje akcionog plana, koji, između ostalog, predviđa medijsku kampanju sa ciljem promovisanja odgovornog vlasništva i prezentaciju Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca sa naglaskom na obaveze vlasnika pasa, upoznavanje javnosti sa nadležnostima, provođenju zdravstvenih mjera i kaznenih odredbi.

„Također će se u okviru akcionog plana intenzivirati rad inspekcije na terenu vezano za popis vlasničkih pasa i sankcionisanje onih koji ne postupe po nalogu inspektora uz napomenu da se inspektori upozoravaju vlasnike pasa ko je nadležan za registraciju i obilježavanje sa mikročipom njihovih kućnih ljubimaca“-istakao je bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Sa već poznatih lokaliteta kao što su školska dvorišta, igrališta, poliklinika, bolnica, centra grada, pohvatati će se svi psi koji su prijetnja sigurnosti građana i smjestiti u azil za napuštene pse na Gorjevcu, a gradske službe uputiti će dopis MUP USK-a da se pooštre mjere kontrole dovoženja pasa lutalica sa područja drugih općina, jer je evidentno da postoje takvi slučajevi, uz apel građanima da prijave takve slučajeve.

Related posts