Bihać: Održana sjednica Savjeta plana

U Gradskoj upravi Bihaća održana je sjednica Savjeta plana, na kojoj je nosilac izrade, „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo prezentirao I fazu u izradi elaborata Prijedloga Urbanističkog plana grada Bihaća (Ažurirani sintezni prikaz postojećeg stanja urbanog uređenja).

Nakon održane prezentacije, Savjet plana je donio zaključke od značaja za uspješnu pripremu naredene faze Urbanističkog plana, a naročito u pogledu: saobraćajne infrastrukture (u kontekstu Prostornog plana USK-a i koridora brze ceste, magistralnih cesta, lokalnih cesta, lokacije autobusne stanice i drugih saobraćajnih komunikacija), dispozicije planiranih i postojećih namjena prostora, komunalne infrastrukture, korištenja zemljišta uz rijeku Unu, kao i stvarnih potreba grada za sadržajima u obuhvatu plana.

Istaknuto je da Urbanistički plan grada Bihaća, kao razvojni planski dokument, treba da ponudi prostornu dispoziciju privrednih, društvenih, kulturnih, zdravstvenih i drugih sadržaja koja će omogućiti racionalno funkcionisanje urbanog prostora, a što će ujedno doprinijeti i ekonomskom razvoju grada Bihaća.

Podsjećamo da su nakon zaključenja ugovora između Grada Bihaća i „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo, u julu 2017. godine, nastavljene aktivnosti na izradi Urbanističkog plana grada Bihaća, te je sjednica Savjeta plana jedna od aktivnosti u tom procesu.

Related posts