Bihać: Održan sastanak sa predstavnicima Sindikata šumarstva i prerade drveta FBiH i Sindikata ŠPD Unsko-sanske šume

U Kabinetu premijera Vlade Unsko-sanskog kantona, danas je održan sastanak predstavnika Sindikata šumarstva i prerade drveta FBiH i Sindikata ŠPD Unsko-sanske šume, na kojem su učešće osim predstavnika sindikata uzeli izvršni direktor za oblast šumarstva u ŠPD Unsko-sanske šume Mensud Tuzlak i resorni ministar Dragan Polimanac.

Sastanak je iniciran nedavnim aktivnostima sindikata u vezi sa finansijskim stanjem u ŠPD Unsko-sanske šume. Na današnjem sastanku potvrđena je intencija sindikata za povećanje satnice radnika u ŠPD Unsko-sanske šume, poboljšanje finansijske konstrukcije za uposlenike, kao i protivljenje sindikata za raspodjelu akumulirane dobiti ovog društva. Prema usvojenim zaključcima uprava ŠPD-a poduzeće sve aktivnosti kako bi se poboljšala finansijska situacija za zaposlene, a po pitanju sredstava iz akumulirane dobiti preduzeća zaključeno je da ista neće biti predmet raspodjele prema osnivaču. Predstavnici sindikata će u narednim danima održati sastanak sa svojim članstvom u cilju usaglašavanja stavova nakon čega se očekuje još jedan sastanak sindikata i predstavnika osnivača, na kojem će se i konačno definirati zauzeti stavovi.

Related posts