Bihać: Javna rasprava o Nacrtu novog federalnog zakona o boračkim udruženjima

Nakon što je prošao oba doma Parlamenta Federacije BiH, Nacrt novog federalnog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, upućen je u javnu raspravu.Tako je danas u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH i resornog kantonalnog Ministarstva u Bihaću održana javna rasprava o ovom dokumentu.

Sa Nacrtom ovog zakona prisutne je upoznao pomoćnik ministra za boračka pitanja F BiH Ibrahim Ganibegović. On je istakao da je cilj ovog zakonskog rješenja da se tačno zna koja su boračka udruženja reprezentativna i koga predstavljaju.

Prema ovom Nacrtu, da bi se udruženje registrovalo kao udruženje od posebnog značaja mora okupljati najmanje 55 posto članova iz kategorije koju predstavlja u FBiH. Udruženje demobilisanih boraca iz Armije RBiH mora imati najmanje 30.000 članova, dok Udruženje demobilisanih boraca iz HVO-a mora imati najmanje 10.000 članova da bi se proglasilo udruženjem od posebnog društvenog značaja.

Nadzor nad radom ovih udruženja vršilo bi Federalno ministarstvo za boračka pitanja. Kako je istakla većina danas prisutnih prestavnika udruženja, nije im jasno šta je, ustvari, svrha i cilj predstavljenog Nacrta zakona.

Predlagač zakona je poslanik Stranke demokratske akcije u Predstavničkom domu Ismet Osmanović. Nakon što je prošao Vladu , Predstavnički dom i Dom naroda, Nacrt je upućen u dvomjesečnu javnu raspravu. Na današnjoj javnoj raspravi u USK ponuđeni nacrt zakona je dobio dosta kritika.

Trenutno u Federaciji BiH ima 1.600 boračkih udruženja, a prema procjenama, na njihov rad se godišnje troši oko 10 miliona KM. – piše rtvusk.

Related posts