Bihać će dobiti svoju Turističku zajednicu

Na održanoj 14. sjednici Gradskog vijeća Bihać usvojen je Nacrt Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća. Podrškom gradskih vijećnika predloženom Nacrtu napravljen je prvi korak ka osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća kao institucije koja bi trebala osmisliti novi koncept turističke promocije Bihaća i ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Kako je na sjednici istakla Jasmina Beširević, ispred Službe za upravljanje lokalnim razvojem usvajanjem Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona između ostalog, utvrđeni uslovi za osnivanje i rad Turističke zajednice kantona, te Turističkih zajednica općina/gradova, način finansiranja i poslovanja, kao i kriteriji za kategorisanje turističkih mjesta i nadzor nad provođenjem zakona.

„Turizam je jedna od strateških grana privrede za koji Grad Bihać posjeduje odgovarajuće potencijale i prirodne resurse za daljnji razvoj i usvajanjem Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona stvorene su pretpostavke za osnivanje Turističke zajednice Grada Bihaća, a time i pretpostavke za ozbiljniji pristup u razvoju turizma na području našeg grada“- istakla je Beširević.

Nacrt Odluke staviti će se na javni uvid građanima u periodu od 01.novembra do 30.novembra 2017.godine i to: u prostorijama Grada Bihaća – Info pult, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, objavom na web stranici www.bihac.org te dostavljanjem Nacrta Odluke Ministarstvu privrede USK, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove -turističko-ugostiteljskoj inspekciji, Privrednoj komori USK, Obrtničkoj komori USK – a, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike USK-a, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, Turističkoj zajednici USK-a, Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa USK-a, JU „Kulturni centar“ Bihać, JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać i drugim pravnim i fizičkim licima koja se bave turističkom djelatnošću.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanoj formi do 30.novembra 2017 godine, radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine Nedžad Mešić, Zulfikar Handukić i Jasmina Beširević. Radno tijelo za provođenje javne rasprave održaće završnu javnu raspravu dana 01.decembra 2017 godine u 9,00 sati u prisustvu svih zainteresiranih pravnih i fizičkih lica u gradskoj upravi Grada Bihaća, saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika grada Bihaća.

Related posts