Bihać: Čavkunović-BP postaje novi vlasnik zgrade Krajinaputeva na Bedemu

U Bihaću je odlukom Odbora povjerilaca i stečajnog upravnika „Krajinaputevi u stečaju“, nakon 11. javne licitacije prodana upravna zgrada ove nekada respektabilne firme.

Naime, 23. 08.2017. povjeriocu je stigla jedna ponuda na ime Čavkunovi-BP iz Bihaća, koji je ponudio iznos od 650.100 KM, što je zadovoljilo uslove iz prethodno objavljenog javnog oglasa za prodaju ove nekretnine. Time je ova bihaćka firma postala novi vlasnik ovog respektabilnog objekta u centeru grada.

– Prvenstveno, se nadam da ova prodaja neće završiti kao prethodna, kada je Vlada USK uplatila depozit, pobijedila na licitaciji, ali kasnije odustala od kupovine. Ovom prilikom obavještavam povjerioce da je domaća kompanija dala garancije da je ozbiljan kupac te da će na vrijeme izmiriti sve preuzete obaveze iz prodaje, te im ovim putem u ime cjelokupnog preduzeća čestitam na kupovini. Drago nam je da je kupac iz Bihaća, te da će ovaj objekat iskoristiti za zapošljavanje naših sugrađana, a da će grad Bihać dobiti jedan obnovljen, funkcionalan i zaštićen objekat kakav zaslužuje ovaj spomenik kulture, kazao je predsjednik odbora povjerioca za ABC.ba Rošić.

Zgrada se nalazi u centru Bihaća, na Bedemu, izgrađena u vrijeme Austro-Ugarske kao zgrada Građevinskog ureda 1916. godine po nacrtima Ludviga Hubera (Ludwiga). Nakon 1962. godine koristi se kao upravna zgrada „Krajinaputeva“ i zaštićeni je spomenik kulture BiH. Trenutno se nalazi u jako dobrom stanju i ne iziskuje previlika ulaganja, što će novom vlasniku ubrzati proces njenog stavljanja u funkciju.

„Krajinaputevi“ su u godinama nakon rata dobro radili, ali su polako gubili bitke s privatnim kompanijama. Godinama su stvarane obaveze, a nisu plaćane, pa je stečaj na kraju bila logična posljedica nagomilanih problema.

Dugovanja „Krajinaputeva“ u stečaju iznosila su oko 7 miliona KM i to prema radnicima 3,6 miliona KM, a ostalo prema bankama, institucijama države i dobavljačima. Ovom i prethodnim prodajama namiriće se oko 50% cjelokupnih potraživača, od toga 100% razlučni povjerioc, 100% viši isplatni red. te oko 35% opći isplatni red, a povjeriocima ostaje za prodaju nekretnine u Vedrom Polju (zemljište sa pripadajućim objektima velike površine), putarska kuća u Grmuši i dio „Holding puteva“ u Sarajevu nakon završetka spora.

Related posts