BiH među vodećim po broju plaćenih neradnih dana godišnje

Nacionalni praznik, ili legalni praznik je specijalan dan koji postoji u svakoj zemlji ili autonomnoj pokrajini. Taj dan, ili dani su obično neradni, ali su plaćeni – dok radnici koji na te dane moraju otići na svoja radna mjesta budu isplaćeni duplom dnevnicom.

Svaki nacionalni, odnosno državni praznik je datumski fiksiran svake godine, a to pravilo vrijedi za vijelu Evropu, osim Veliku Britaniju.

Naime, u ovoj zemlji svaki radnik ima pravo na 28 dana plaćenog odsustva s posla, što tehnički znači da Britanci imaju najviše plaćenog odsustva u Evropi, a isto pravilov vrijedi i za Estoniju.

Međutim, plaćeno odsustvo u tim zemljama se plaća minimalncem.

Na web portalu JakubMarian.com, koji je specijalizovan za interesantne grafičke analize u Evropi, objavljen je teoretski maksium plaćenih neradnih dana za svaku zemlju u Evropi pojedinačno.

Realan broj plaćenih, neradnih dana u godini varira u zavisnosti od broja dana koji padaju na vikend. Ako je nedjelja praznik, neradni dan se prenosi na jedan od dana naredne radne sedmice.

Većina neradnih dana za svaku zemlju Evrope ovisi o broju vjerskih praznika, te samog utjecaja religije na svaku zemlju pojedinačno.

Ono što je interesantno na prvi pogled, Bosna i Hercegovina se nalazi među liderima u Evropi kada je broj neradnih dana u pitanju. Broj varira između 10 i 15 neradnih dana godišnje. U samom vrhu je i Švicarska koja ima između 9 i 16 dana godišnje, u ovisnosti od toga da li praznik pada vikend.

Osim BiH i Švicarske, u vrhu je i Bugarska, koja dijeli broj neradnih plaćenih dana sa Švicarcima, od 12 do 16.

Od zemalja regiona, Slovenija ih ima 13, kao i Hrvatska, Srbija ima između 10 i 13, Crna Gora i Albanija su na 14 plaćenih neradnih dana godišnje.

Na mapi možete vidjeti da u Njemačkoj broj ovisi od regije do regije, a on je između 10 i 13 plaćenih neradnih dana godišnje. Najmanji broj plaćenih neradnih dana ima Poljska, 9, kao i Irska.

Nakon toga slijede Danska i Švedska sa po 10, a 11 imaju Rumunija i Francuska.

Pogledajte detaljnu mapu napravljenu po broju plaćenih neradnih dana u Evropi.

Related posts