BiH jača kapacitete policijskih agencija

Savjet ministara BiH utvrdio je Plan prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH za 2018. godinu, kojim se jačaju kapaciteti Granične policije BiH, Agencije za istrage i zaštitu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Na sjednici su podržani napori i aktivnosti Ministarstva odbrane na implementaciji “Perspektiva” programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog vojnog personala i implementaciji “Preventiva” projekta zaštite mentalnog zdravlja pripadnika ovog ministarstva i Oružanih snaga BiH.

Ovo je zaključeno nakon što je Savjet ministara upoznat o Informaciji Ministarstva odbrane o implementaciji navedenih programa u 2017. godini.

Ministarstvo odbrane već pet godina uspješno sprovodi vlastiti “Perspektiva” program tranzicije i zbrinjavanja vojnog personala otpuštenog u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH, a usljed ograničenja godina starosti i dužine vojne službe, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Za realizaciju višegodišnjeg “Perspektiva” projekta od 2016. do 20. marta 2018. godine utrošeno je ukupno 344.333 KM za pomoć 120 otpuštenih lica.

Ovo ministarstvo već tri godine uspješno sprovodi “Preventiva” projekat, koji je usmjeren na izgradnju i jačanje kapaciteta u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i psiho-socijalne asistencije pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Kroz projekat “Preventiva” u 2016. i 2017. godini prošlo je 209 pripadnika Oružanih snaga BiH, a koji su se vratili iz mirovnih misija, za šta je utrošeno 54.426 KM.

Savjet ministara usvojio je izvještaj o sprovođenju Revidiranog akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013-2016 i utrošku grant sredstava za 2016. godinu, sa preporukama kojima se želi unaprijediti stanje u ovoj oblasti.

U izvještaju se navodi da je u periodu od 2009. do 2016. godine za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Roma iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojeno 19.522.000 KM, a da su sufinansirajuća sredstva iznosila 9.378.308 KM, što ukupno iznosi više od 28,9 miliona KM.

Related posts