Bh. profesori na dvije stolice: Mnogi bez dozvole istovremeno predaju na državnim i privatnim fakultetima

Iako prema kantonalnim zakonima o visokom obrazovanju, profesori s državnih fakulteta ne mogu istovremeno predavati i na privatnim fakultetima bez saglasnosti matičnog fakulteta ili senata, sve je manje onih koji to poštuju. Mnogi ne sjede na radnom mjestu puno radno vrijeme te bez dozvole odlaze po dodatne honorare u privatnom sektoru.

Prema mišljenju rukovodstva univerziteta u BiH, profesori se moraju, poput ljekara, izjasniti da li će raditi u privatnom ili državnom sektoru. Angažovanje u oba sektora smatraju sukobom interesa.

Narušavanje etičnosti akademskog zvanja

Pokušali smo istražiti koliko profesora s državnih fakulteta u BiH predaje i na privatnim fakultetima, ali odmah na početku nailazimo na poteškoće. Do preciznih podataka nemoguće je doći jer većina profesora nema potrebnu saglasnost.

Dok, naprimjer, na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ) ne mogu potvrditi kako njihovi profesori ne predaju na privatnim fakultetima, s Univerziteta u Bihaću (UNBI) su nam to potvrdili.

“Šest naših profesora ima angažman na javnim visokoškolskim ustanovama, uz prethodnu saglasnost. Prema službenim evidencijama, naši profesori nisu angažovani na drugim privatnim fakultetima u BiH i šire”, rekao nam je rektor UNBI-a Fadil Islamović.

Rektorat UNTZ-a pokušao je doći do informacija o angažmanu njihovih profesora na privatnim fakultetima, ali, kako su nam kazali, odgovor nisu dobili. Iz Univerziteta u Sarajevu (UNSA) također nam nisu mogli odgovoriti koliko njihovih profesora ima saglasnost za predavanje na drugim fakultetima i akademijama.

Iako iz UNSA nemaju podatke, prorektor Sarajevskog univerziteta Željko Šain govori nam kako se susretao sa situacijama u kojima su državni profesori predavali na privatnim fakultetima bez dozvole.

“Apsolutno se moraju sankcionisati ovakvi slučajevi. Propisi se moraju poštivati, kao i korporativna kultura te odanost instituciji u kojoj se radi. Mi smo svi potpisali ugovore na neodređeno vrijeme te u tom pogledu ne možemo na dva mjesta ostvarivati svoja radna prava, pogotovo jer je to narušavanje etičnosti akademskog zvanja”, smatra Šain.

Privatni fakulteti konkurencija

Prorektor UNSA ističe kako je, pored poštivanja standarda i normativa te čuvanja pedagoških kapaciteta potrebno sagledati i tržišni aspekt jer su, kako kaže, privatni fakulteti konkurentne firme državnim visokoškolskim ustanovama.

“Da li se može raditi kod konkurencije? Moramo razlučiti te stvari. Druga je stvar kada profesori gostuju s nekim zanimljivim predavanjima na drugim fakultetima, ali i za to im treba saglasnost Senata”, prokomentarisao je Šain.

S druge strane, rektor Internacionalnog Burch univerziteta u Sarajevu Damir Marjanović smatra da u procesu prenošenja znanja nema sukoba interesa. Na ovom privatnom univerzitetu, saznajemo, zaposleno je nekoliko profesora, asistenata i predavača s drugih univerziteta.

“Nemam ništa protiv da uposlenici Burcha realiziraju nastavu i na ostalim univerzitetima, naravno, pod uvjetom da sve svoje obaveze na Burchu obavljaju na najbolji mogući način. Dvostruki angažman nikako ne smije biti izgovor za neispunjavanje obaveza unutar matične ustanove. Sve oni koji kvalitetno rade i koji imaju isti odnos prema studentima i svojim obavezama gdje god da rade, ne bi trebalo ograničavati u tome”, rekao nam je Marjanović.

On dalje dodaje kako uvijek treba sankcionisati one profesore koji zanemaruju svoje primarne obaveze zbog dodatnih angažmana jer, ističe Marjanović, oni nisu dovoljno kvalitetni da budu uzori mlađim generacijama ni na jednoj, a kamoli na više akademskih institucija.

Zabrane i restrikcije nisu motivirajuće

Na pitanje da li su oštri uslovi ustupanja nastavničkog kadra privatnim fakultetima, Marjanović nam odgovara kako zabrane i restrikcije u radu profesora nisu motivirajuće te često izazovu totalno oprečan efekt.

“Preferiram uslove u kojima je prisutan visok stepen slobode izbora, ali i svijesti da se sve obaveze, prvenstveno prema studentima, moraju ispuniti. Ustupanje kadra nije dugoročna strategija i svaki od fakulteta treba izgraditi većinu vlastitog kadra, ali i ostaviti prostora da njihovi studenti dobiju priliku da čuju predavanja odličnih profesora s drugih fakulteta. Duboko sam svjestan da u našem timu imamo nekoliko eminentnih profesora i stručnjaka koji su traženi, kako na drugim privatnim, tako i na državnim univerzitetima u BiH i regionu. Nikada se ne bih složio da se tim ljudima zabrani da svoje znanje šire i izvan učionica Internacionalnog Burch univerziteta”, naglasio je Marjanović.

I tako, dok se jedni brinu o konkurenciji, drugi o slobodi izbora, veliki je broj profesora koji će i u ovoj akademskoj godini za punu plaću provoditi po nekoliko sati dnevno na jednom fakultetu te za dodatnih 500 KM predavati još barem jedan predmet na privatnom fakultetu. Brojni studenti državnih univerziteta će i dalje ispred zatvorenih vrata čekati rezultate ispita, odgovore na upite, termine za konsultacije…

Related posts