Bez osiguranja više od 70.000 građana u USK

Stanje u zdravstvenom sistemu Unskosanskog kantona je izrazito teško, a najveći problem u funkcionisanju je veliki broj neosiguranih lica, kojih, prema sadašnjim procjenama, ima više od 70.000, navodi se u izvještaju Zavoda za zdravstveno osiguranje USK.

Prema tim informacijama, doprinose za zdravstvo plaća 32.000 zaposlenih osoba, a na području Unskosanskog kantona živi oko 300.000 stanovnika, što predstavlja veliki nesrazmjer. Prema riječima Almina Handanagića, direktora Zavoda, u protekloj godini je, i pored brojnih teškoća, ostvaren rast prihoda od zdravstvenog osiguranja, koji su iznosili oko 97 miliona maraka. “Međutim, i pored toga postoji niz problema koji i dalje egzistiraju, a naplata doprinosa i dalje u velikoj mjeri zavisi od dobre volje poslodavaca.

Zbog toga smatramo da nadležne institucije moraju uložiti dodatne napore kako bi se postigla zadovoljavajuća naplativost, jer se radi o ključnom problemu koji utiče na sistem finansiranja i razvoja zdravstvene zaštite”, istakao je Handanagić.

Prema riječima Hazima Kapića, ministra zdravstva u Vladi USK, način finansiranja zdravstvenih ustanova putem Zavoda za zdravstveno osiguranje USK i nedostatna sredstva,generisali su brojne finansijske poteškoće i probleme u radu ovdašnjih zdravstvenih ustanova. Samo dugovanja Kantonalne bolnice u Bihaću iznose oko 14 miliona maraka, a u proteklom periodu u nekoliko navrata blokiran je žiro račun ove ustanove zbog naplate potraživanja, mahom prema dobavljačima medicinske opreme.

Požar koji je poharao Kantonalnu bolnicu prije tri godine stvorio je velike probleme u njenom radu, zbog čega ona u pomenutom periodu radi smanjenim kapacitetima i paletom usluga. Slične probleme imaju i druge zdravstvene ustanove u ovom kantonu, a teško stanje u zdravstvu je uzrokovalo i loš položaj zdravstvenih radnika, zbog čega veliki broj njih napušta USK u potrazi za boljim uslovima rada. Prema podacima resornog ministarstva, u protekle dvije godine zdravstvene ustanove u USK napustilo je više od stotinu radnika, od čega su polovina liječnici. – pišu nezavisne.

Related posts