Amir Fajić o povelji “26. februar”: “Ovo je nagrada svih nas!”

U okviru obilježavanja 759. rođendana grada Bihaća, kao i svake godine, dodijeljena su priznanja i zahvalnice kolektivima i pojedincima koji su, na bilo koji način, dali doprinos u ovom gradu. Najveće gradsko priznanje, povelja „26. februar“, ove godine je, između ostalog, otišla u ruke osnovnoj školi „Harmani II“ Bihać, na čelu sa direktorom Amirom Fajićem.

JU OŠ „Harmani II“ Bihać nagradu je dobila za izuzetan doprinos i postignute rezultate u procesu unapređenja kvalitete osnovnog obrazovanja, iskazanog aktivizma u procesu inkluzije i vannastavnih aktivnosti, a naročito za razvoj i sinergiju između različitih sektora obrazovanja.

„Kada su nas predložili za ovu izuzetnu nagradu, istaknuto je da menadžment i zaposleni u  OŠ „Harmani II“ vlastitim primjerom pokazuju da se i u ovim teškim vremenima može pratiti korak obrazovnih ustanova daleko modernijih i bogatijih društava. Kroz različite projekte, samostalnim i partnerskim apliciranjem na različite fondove, osiguravamo savremeno izvođenje nastave u poticajnom i uslovnom okruženju“, kazao je za portal Biscani.net Amir Fajić, direktor.

Značajni projekti

Kao najnoviji primjer navednih riječi, može se izdvojiti utopljavanje škole i zamjena peći, projekt vrijedan 260 000 KM. Posljednji, ali svakako ne i jedini primjer angažmana ove škole, pod rukovodstvom direktora Fajića.

„Mi smo među prvima organizirali produženi boravak kao poseban oblik odgojno-obrazovnog rada kojim su obuhvaćeni učenici od prvog do petog razreda. Škola učenicima koji pohađaju produženi boravak, osim niza različitih oblika slobodnih aktivnosti, nudi i zdravu ishtranu: doručak, ručak i užinu. U sklopu škole djeluje i Centar za razvoj inkluzivnih praksi. Mi smo škola koja je ispunila sve uslove i dobila rješenje nadležnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona za izvođenje programa obrazovanja odraslih za osnovno obrazovanje. Prva smo škola koja je pružila ruku prijateljstva djeci migrantima smještenim u prihvatnim centrima u Bihaću. Vijeće roditelja JU OŠ „Harmani II“ jednoglasno je podržalo prijedlog uključivanja djece migranata u odgojno-obrazovni proces u našoj školi. A osim kvalitetom, izdvajamo se i vizuelnim identitetom jer, također, odlukom Vijeća roditelja, učenici naše škole nose školske uniforme. Radne mantile već ranije su počeli nositi i nastavnici i uprava škole“, istakao je.

Najbolja osnovna škola grada Bihaća

Kako je ponosno kazao Fajić, povelja „26. februar“ je nagrada koju su zasluženo dobili svi učenici, njihovi roditelji, nastavnici, stručni saradnici te uprava Škole.

Kvalitet ove škole, kao i njenog nastavnog osoblja, svakako pokazuju i rezultati učenika na mnogim takmičenjima. Ono što je učenicima pored znanja pruženo, jeste i mogućnost prepoznavanja te ispoljavanja različitih talenata. Ovo je jedna od rijetkih škola koje već dugi vremenski period izdaju školski list „Sunčane staze“, zatim svake godine na Dan škole objavljuje se zbirka poezije, ali je učenicima pruženo predstavljanje putem javnih izložbi.
Kao najbolja osnovna škola na području Grada, otvoreni su, ističe Fajić, za saradnju sa drugim školama, kako u zemlji, tako i u svijetu.

Trend iseljavanja stanovništva

Kao i u ostalim, tako se i u osnovnoj školi „Harmani II“ primijeti iseljavanje stanovništva, te upis sve manjeg broja djece u školu. Kako je kazao direktor škole, 2006. godine ova škola je brojala oko 1800 učenika, a danas je taj broj upola manji.

Mogućnost školovanja pružena i djeci migrantima

Vijeće roditelja Osnovne škole „Harmani II“ jednoglasno je podržalo prijedlog uključivanja djece migranata u odgojno-obrazovni proces, tako da trenutno u ovoj školi nastavu pohađa 30-ak djece iz prihvatnog centra „Borići“. Ono što im kolektiv škole nudi jeste učenje bosanskoga jezika. Pomoć nastavnicima, ističe Fajić, pruža i kulturološki medijator koji se nalazi u učionici s djecom, a koji govori maternji jezik djece.

„Svako od ove djece donese dozu pozitivne energije koja nas sve oplemeni. Naši učenici, njihovi roditelji i svi uposlenici škole su ljudi otvorenog srca i naš moto koji nas vodi u radu je da učenik ne mora biti odličan đak, ali može i treba postati odličan čovjek!“ – kazao je Fajić.

Do samog vrha s pravim rukovodstvom

Amir Fajić funkciju direktora obnaša od oktobra 2015. godine, te je u toku ovih godina dao doprinos realizaciji i poboljšanju mnogih projekata u okviru ustanove.

„Prije svega izuzetno sam ponosan na naše učenike, nastavnike i stručne saradnike, koji ostvaruju fantastične rezultate na svim poljima, zatim na pokretanje produženog boravka u našoj školi, otvaranje Centra za razvoj inkulzivnih praksi u saradnji sa partnerskom organizacijom Save the Children, rekonstrukciju školske sale, rekonsntrukciju svih kabineta u centralnoj zgradi, zamjenu konvencionalne rasvjete novim LED panelima, uvođenjem školskih uniformi, apliciranjem i realizacijom mnogobrojnih projekat, koji su imali za cilj poboljšanje uslova za rad u našoj školi, jednostavno – stvaranjem jedne pozitivne i motivirajuće atmosfere koja je definitivno doprinijela vraćanju naše škole tamo gdje joj je i mjesto – u sam vrh“, dodaje.

Ono što je ovom direktoru pošlo za rukom, svakako je zamjena dosadašnjeg, tradicionalnog, instruktivnog vođenja škole sa saradničkim, timskim vođenjem, kao i stvaranje prijateljskih odnosa s nastavnicima, učenicima i roditeljima, što ovu školu vodi ka vrhu.

„Sretan sam da se rad i znanje cijeni, to šalje ohrabrujuću poruku svima nama u vremenu kada sve više ljudi ne vidi perspektivu u svojoj zemlji“, kazao je za kraj.

 

Related posts