Ambasadorica NR Kine u BiH Chen Bo u posjeti Unsko-sanskom kantonu

Danas u Bihać dolazi ambasadorica NR Kine u BiH Chen Bo.

Muzeju AVNOJ-a Centar za promociju i razvoj Inicijative „Pojas i put“ organizira Konferenciju „Inicijativa Pojas i put, perspektive i mogućnosti za BiH -šanse za razvoj Bosanske Krajine“.

Prisutnima će se obratiti Nj. E. ambasadorica Narodne Republike Kine Chen Bo, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi FBiH Šemsudin Dedić, premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić, te gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.

Na konferenciji će, pored predstavnika Centra, učestvovati i predstavnici Javne ustanove Nacionalni park Una, Privredne komore USK-a, Razvojne agencije USK-a, Javnog preduzeća Aerodrom Bihać, a bit će prezentiran i kratki promotivni film o Bihaću.

Nakon skoro 40 godina reforme i otvaranja, 1,4 milijarde Kineza imaju osnovne uslove za život i generalno žive umjereno prosperitetno. U ranoj fazi reforme i otvaranja 1978. godine, BDP Kine po glavi stanovnika iznosio je samo 156 američkih dolara, dok je 2016. ta cifra premašila 8,000 američkih dolara. Broj ruralnog stanovništva koje živi u siromaštvu drastično se smanjio sa 770 miliona 1978. godine na 43,35 miliona 2016.

Kad je riječ o međunarodnim odnosima i vanjskoj politici, prema Kongresu, socijalizam sa kineskim karakteristikama ušao je u novu eru, kada je Kina bliže centralnoj svjetskoj pozornici i moći će još više doprinijeti čovječanstvu. Kao prvo, Kina će ostati predana miru, razvoju, win-win saradnji i težiti izgradnji nove vrste međunarodnih odnosa koje karakteriše uzajamno poštovanje, pravičnost, pravda i saradnja na obostranu korist, u nastojanju da ostvari zajednicu zajedničke budućnosti čovječanstva. Bez obzira koliko razvijena bila, Kina nikada neće težiti hegemoniji ili ekspanziji. Kao drugo, Kina će aktivno razvijati globalna partnerstva, nastaviti se otvarati prema ostatku svijeta i ulagati snažne napore na unapređenju međunarodne saradnje u okviru “Pojasa i puta”. Ova Inicijativa će donijeti stvarne razvojne koristi svim uključenim stranama, pa tako i Bosni i Hercegovini. Kao treće, Kina će podržavati koncept globalnog upravljanja sa opsežnim konsultacijama, zajedničkim naporima i zajedničkim koristima. Kina će biti aktivan igrač u reformi i razvoju globalnog sistema upravljana, radiće na povećanju zastupljenosti i utjecaja zemalja u razvoju u međunarodnim poslovima i učiniti sistem globalnog upravljanja pravednijim i pravičnijim. Kao četvrto, Kina će navoditi ekonomsku globalizaciju da bude otvorenija, uključivija, balansiranija i da koristi svima. Kina ima koristi od ekonomske globalizacije, ali joj više doprinosi. Kina se nada da će, kroz svoj razvoj, ponuditi svijetu veće tržište, adekvatniji kapital, raznovrsnije robe i vrijednije prilike za saradnju, kako bi različite zemlje, narodi i ljudi iz različitih klasa i grupa mogli dijeliti koristi ekonomske globalizacije.

 

Related posts