Aktivno izmještanje migranata

Aktivnosti oko izmještanja migranata iz ilegalnih smještaja i skloništa je nastavljeno i danas uz pomoć pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i međunarodnih organizacija.

Kamp Lipa je danas prihvatio novih oko 160 korisnika kampa, koji su prošli sve predviđene procedure. Niti jedan korisnik kampa koji je danas smješten nije pokazivao simptome prisustva koronavirusa.
Manje grupe migranata, nakon prihvata i smještaja, svojevoljno napusti kamp u nadi da će uspjeti izbjeći policijske patrole i preći državnu granicu.

Međutim, uglavnom budu vraćeni u kamp.
Korisnici kampa koji imaju simptome koji upućuju na sumnju da bi mogli biti zaraženi koronavirusom su smješteni u karantin koji se dodatno obezbjeđuje i pod stalnom su kontrolom i prismotrom.

Izvor: Cazin.net

Related posts