Agencija za vodno područje rijeke Save na prostoru USK realizovala nekoliko vrijednih projekata

Agencija za vodno područje rijeke Save na prostoru USK realizovala je niz projekata čija je ukupna vrijednos nešto veća od 1,7 miliona KM. Svakako najviše sredstva utrošeno je na izgradnju prečišćivača voda kojeg Grad Bihać gradi u sklopu KFW projekta. Sredstvima Agencije u Sanskom Mostu realiziran je projekat uređenja obale rijeke Sane od ušća Blihe do gradskog mosta, dok je u Ključu sa 100 hiljada KM finansirano čišćenje i uređenje korita Sane u naselju Dubočani.

Svih 17 projekata na zaštiti voda kojisu rađeni u našem kantonu od stran Agencija za vodno područje rijeke Save imaju za cilj zaštitu ljudi i imovine od nekontroliranih poplava kao i ekološko uređenje okoliša i riječnih obala. Svakako projekat izgradnje prečišćivača voda u Bihaću je najzahtjevniji pa je stoga finansiran sa najviše sredstava ističu u Agencija za vodno područje rijeke Save.

Agencija je takođe finansirala i izradu projektne dokumentacije kojom se omogućava nastavak projekta uređenja desne obale rijeke Une u naselju Pokoj. Kad je u pitanju Sanski Most tu je izdvojeno nešto više od 300 hiljada KM za uređenje korita rijeke Sane.

Završeno ječišćenje korita rijeke Sane u ključkom naselju Dubočani što je Agencija takođe finansirala.

Svakako, sve projekte koje je Aagencija započela u toku prošle godine u USK nastavljaju se i u 2017. godini, uz još nekoloko novih.To se prije svega odnosi na započeto utvrđivanje desne obale Une u naselju Pokoju. Radiće se i parapetni zid u sanskom naselju Gerzovo, te projekat koji je već duže vrijeme na čekanju u Agenciji sanacije brane i uređenja korita Sane u ključkom naselju Crljeni.

Related posts