70. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 70. sjednici Vlada, između ostalog, razmatran je i prihvaćen konsolidovani periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko – sanskog kantona za period 01.01. – 31.03.2017.godine, koji je prezentirala Zlatka Šepić, ministrica finansija .

– Ukupno ostvareni prihodi u ovom periodu iznose 42.582.270 KM, a rashodi 40.480.074 KM. Tekući suficit (prihodi minus rashodi) iznosi 2.102.196 KM. Neto pozajmljivanje – ukupan suficit 2.076.283 KM a izdaci za otplatu dugova iznose 1.259.231 KM. Ukupan finansijski rezultat – suficit ovog perioda iznosi 817.052 KM. Stanje novčanih sredstava na zadnji dan marta iznosilo je 5.383.324 KM, kratkoročnih potraživanja 4.351.818 KM, kratkoročnih obaveza i razgraničenja 86.142.588 KM i dugoročnih obaveza i razgraničenja 72.567,834 KM, informisala je ministrica Šepić.

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona ukazao je da ovakav konsolidovani obračun, uz podatak da se postigla redovnost u isplati plaća i ostalih obaveza, ukazuje da je Vlada uspjela održati trend ozbiljnog budžetskog planiranja i finansijske dicipline.

Na današnjoj sjednici Vlade Kantona prihvaćena je i Informacija o korištenju udžbenika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona, predlagača Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Predloženo je osnovnim školama na području Unsko-sanskog kantona da u školskoj 2017/18. godini nastave koristiti udžbenike sa spiska odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koji su u njihovim javnim ustanovama bili u upotrebi u školskoj 2016/2117. godini. Ovakva inicijativa stigla je od Aktiva direktora osnovnih škola i nakon razmatranja zahtjeva, smatramo da postoje opravdani razlozi za donošenje ovakvog zaključka, kazao je Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi USK.

Related posts