60 godina kladuške Gimnazije

Najstarija srednjoškolska kladuška ustanova „Gimnazija“ ove godine obilježava značajan jubilej, 60 godina postojanja. S obzirom na epidemiološku situaciju uobičajene proslave Dana škole, koji se obilježava 28. novembra nije bilo. Direktor ove ustanove Asim Karajić podsjetio je kratko na historijat škole, na njenu ulogu i doprinos u obrazovanju brojnih uspješnih građana kladuške općine

Gimnazija u Velikoj Kladuši je osnovana 1961. godine odlukom tadašnjeg Općinskog vijeća. Školske 1961/62. godine u Gimnaziju “Tono Hrovat” su upisana dva odjeljenja prvog razreda sa 80 učenika i kao takva Gimnazija je egzistirala sve do šk. 1982/83. godine. Reforme u obrazovanju na području bivše Jugoslavije dovele su do ukidanja gimnazija u manjim i slabo razvijenim općinama gdje je spadala i naša općina. Zadnja generacija gimnazijalaca, u to vrijeme, upisana je šk. 1979/80. godine. Te godine Gimnazija je preimenovana u SŠC “Tono Hrovat”. 1991. godine u sklopu Poljoprivredne škole u tadašnjem SŠC “Tono Hrovat” Gimnazija je ponovo počela s radom. Status javne ustanove Gimnazija dobija 1994. godine, a Odlukom Upravnog odbora 1996. godine Gimnazija dobija naziv po imenu profesora ove škole koji je poginuo u Armiji BiH u proteklom ratu – “Muminović Nail”. 2007. godine., odlukom Školskog odbora, naziv škole je promijenjen i određen novi – JU Gimnazija Velika Kladuša. U ovoj školskoj godini Gimnazija ima 169 učenika.

Izvor: Krajina.ba

Related posts