Cijene stanova “lete u nebo”! U Bihaću kvadrat i do 3.000 KM!

U okolnostima pandemije, ali i svjetske ekonomske krize i inflacije koja za posljedicu ima veliki poremećaj ekonomskih trendova, očekivanja mnogih analitičara su bila da će doći i do stagnacije i pada u prodaji nekretnina, međutim desilo se suprotno, posebno kada su kuće u pitanju. Specifičnost ovdašnje ekonomije se ogleda i u činjenici da usljed nedovoljne razvijenosti tržišta kapitala i investicionih prilika, ulaganje u nekretnine se i dalje smatra jednom od najsigurnijih dugoročnih ulaganja. Ovi faktori su od krucijalnog značaja za razumijevanje konstantno visoke potražnje za nekretninama u BiH. Dino Taljigović,…

Read More