U toku sanacija bihaćkog Klostera

U Bihaću se realizira projekat obnove zgrade Klostera koja je 2009. godine proglašena nacionalnim spomenikom BIH. Naime, ovih dana intenzivno se izvode radovi na sanaciji krovne konstrukcije i fasade čime će i grad Bihać dobiti potpuno novu vizuru. Podjećamo, u ovoj zgradi su smješteni su Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać, Muzej USK i Umjetnička škola Bihać i tokom godine posjeti je veliki broj građana koji prate kulturna dešava kao i turisti iz BIH i inozemstva… U toku su radovi na sanaciji krovne konstrukcije i fasade zgrade Klostera, koja predstavlja…

Read More