VLADA USK: Prvi radni sastanak Komisije za lokalnu samoupravu sa predstavnicima kantonalnih i gradskih vlasti

Članovi Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, borave u radnoj posketi Unsko-sanskom kantonu.

Radni satanak u Vladi Unsko-sanskog kantona sa predstavnicima kantonalne i gradskih/općinskih vlasti , članovi Komisije organizovali su sukladno  zaključku sa 6. redovnej sjednice, održanoj 13.01.2020. godine,  da će posjetiti sve kantone i održati sastanke sa predstavnicima kantonalnih vlasti i lokalnih zajednica na temu Zakona o principima lokalne samouprave FBiH ali i širem zakonodavnom okviru za rad jedinica lokalne samouprave FBiH.

Cilj ovih posjeta i sastanaka jeste da Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  Federacije Bosne i Hercegovine održi radno konsultativne sastanke na kojima će kantonalne vlasti i predstavnici jedinica lokalne samouprave dati konkretne primjedbe, prijedloge, sugestije, inicijative, pitanja o zakonodavnom okviru za rad jedinica lokalne samouprave FBiH, a koji se odnosi na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Cazin.net

Related posts