Usvojen Zakon o pravima demobilisanih boraca u FBiH, podržani i amandmani

Predstavnički dom Parlamenta FBiH večeras je nakon cjelodnevne rasprave usvojio Zakon o pravima demobilisanih boraca i pravima njihovih porodica sa uloženim amandmanima.
Ključni zahtjevi boraca odnosili su se na isplatu boračkog dodatka, objavu registra boraca te regulisanje finansiranja boračkih udruženja. Svi zahtjevi, osim finansiranja boračkih udruženja su prihvaćeni te slijedi daljnja procedura i upućivanje Zakona u Dom naroda.

Sjednici je prisustvovalo 58 zastupnika i svi su podržali zakon. Treba istaći da su zastupnici SDA podržali amandmane SDP-a iako su naveli da će njihovi amandmani ugroziti provođenje zakona.

Stoga je SDA predložila da se do kraja ovog mjeseca zakaže vanredna sjednica na kojoj će se razmatrati izmjene Zakona o igrama na sreću, kojim bi se trebalo definisati i finansiranje sporovodivosti svih segmenata danas uvojenog zakona.

Suštinske amandmane na kojima su insistirali u borci uputio je SDP-ov Zukan Helez, ali su usvojeni i amandmani SDA poput onog da maksimalan iznos boračkog dodatka bude kao iznos minimalne penzije.

“Ključni zahtjevi su ispoštovani, a to je borački dodatak i objavljivanje registra boraca. Revizija finansiranja udruženja nisu prošla, jer to nije odgovaralo SDA, ali to ćemo naknadno rješavati. To će biti gotovo do kraja mandata. Ja sam predložio amandmanom da se finansiranje boračkih udruženja smanji sa 20 milion ana dva miliona, ali nije prošlo”, kazao je Helez, što su borci s oduševljenjem prihvatili.

Također je usvojen i amandman da se registar boraca mora objaviti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Treba istaći da današnjoj sjednici nisu prisustvovali zastupnici HDZ-a.

Nakon što im je saopćeno da je većina njihovih zahtjeva ispoštovana, borci su se razišli ispred zgrade Parlamenta FBiH.

Related posts