Usvojen dnevni red sa 51 glas za, SDA i HDZ nisu glasali

Nakon burne polemike i rasprave na konstituirajućoj sjednici Zastupničkog doma FBiH, predsjedavajući iz dosadašnjeg saziva Edin Mušić stavio je na glasanje dnevni red kakav je prvobitno dostavljen zastupnicima. Njih 51 glasalo je za, a po jedan zastupnik je bio protiv i suzdržan. Zastupnici SDA i HDZ-a BiH nisu glasali.

Nakon usvajanja dnevnog reda, zastupnici su jednoglasno usvojili Zaključak o osnivanju privremene mandatno-imunitetske komisije. Potom je Mušić dao pauzu kako bi ova komisija pripremila izvještaj.

Zadatak ovog tijela je da verificira mandat zastupnika.

Podsjećamo, usvajanju dnevnog reda prehodila je oštra polemika među zastupnicima. SDP-ov zastupnik Damir Mašić tražio je od Mušića da dnevni red bude predložen onakav kakav su i utvrdile sve političke stranke na zajedničkom sastanku.

Naime, Mušić je kod tačke dnevnog reda koji se tiče izbora rukovodstva, pročitao da je jedna tačka izbor presjedsavajućeg i dva dopredsjedavajuća, dok ga je Mašić pozvao da ne opstruiše rad.

”U dnevnom redu koji smo dobili izbor predsjedavajućeg nalazi se pod podtačkom A, a dva dopredjsedavajuća pod podtačkom B. Ja vas sve pozivam da ne glasamo za ovakav dnevni red kao što ga je pročitao gospodin Mušić, jer treba razdvojiti ove podtačke A i B“, kazao je Mašić.

Mušić je naveo da ne vidi ništa sporno.

Na to se nadovezao Mašić, koji podsjeća da je identičan dnevni red bio prije četiri godine.

”Nikada se predajedavajući i dva dopredsjedavajuća ne bira u paketu, bira se posebno, prije svega i zbog njihove nacionalne pripadnosti”, kazao je Mašić.

Predložio je da tačka tri dnevnog reda bude formulisana: A. Izbor predsjedavajućeg i B. Izbor dva dopredsjedavajuća.

Zastupnik SDA Asim Sarajlić rekao je da Mašić praveći političku igru želi da razdvoji podtačke A i B.

”Nema potrebe na insistiranju korak po korak”, poručio je Sarajlić

Zastupnik SDA Adnan Efendić kazao je da u Poslovniku jasno i decisno piše kako se bira rukovodstvo.

”Mislim da mi trebamo slijediti Poslovnik”, naveo je on.

SDP-ov zastupnik Irfan Čengić naglasio je kako se ne može desiti da se u paketu predlaže predsjedavajući i dva dopredjsjedavajuća, te je pozvao da se glasa o dnevnom redu koji su utvrdile sve stranke na zajedničkom sastanku.

No, Mušić insistira da se o rukovodstvu glasa u okviru jedne tačke.

”Trebali bismo onda uvesti i podtačku C”, kazao je Mušić.

Zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić rekla je da je jednoglasno usvojen prijedlog dnevnog reda

”Mi smo iz tog razloga danas ovdje. Ukoliko SDA ima problem sa takvim dnevnim redom, onda predložite izmjene i stavite na glasanje”, kazala je Ćudić.

DF-ov zastupnik Samer Rešidat predložio je da Mušić predloži dnevni red kako želi, te da se onda zastupnici o tome izjašnjavaju.

Zastupnik SDA Salmir Kaplan upitao je ko predlaže dnevni red, te konstatovao da “onaj ko predlaže, ima pravo i da promijeni, mijenja mu se, pa je i promijenio”.

Nakon toga je zastupnik Čengić pozvao predsjedavajućeg Mušića da “smiri Kaplanove strasti”.

Mašić je kazao da je u prethodnom mandatu zbog lošeg snalaženja Mušić potrošio dosta vremena.

”Sad ponovo kršite Poslovnik. Nemojte i nama i građanima trošiti vrijeme. Molim vas stavitr na glasanje moj prijedlog dnevnog reda sa podtačkama A i B. Molim vas postupite u skladu s Poslovnikom”, spočitao je Mašić.
 

(Vijesti.ba)

Related posts