Uloga lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma, tema stručne radionice u Bihaću

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje dvodnevnu stručnu radionicu o ulozi lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma, koja će se održati 31. oktobra 2017. godine i 1. novembra 2017. godine, u Bihaću.

Radionica za cilj ima osnažiti kapacitete institucija vlasti i organizacija civilnog društva u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma.

Predstavnici i predstavnice lokalne uprave, policijskih tijela, obrazovnih institucija, vjerskih zajednica i nevladinih organizacija iz općina Bihać i Sanski Most će imati priliku da saznaju više o državnoj strategiji za prevenciju i borbu protiv terorizma, procesu i faktorima koji vode ka radikalizaciji, te da se upoznaju sa rezultatima do sada sprovedenih istraživanja u ovoj oblasti.

Related posts