U ZZO USK uveden sistem za finansijsko upravljanje i kontrolu

U Zavodu zdravstvenog osiguranja USK izvršena je danas primopredaja sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu. Zikreta Tupić, direktorica SEVOI grupacije za BiH, konsultantske firme koja se bavi uvođenjem ovakvih sistema u javnom sektoru, pojašnjava da se na ovaj način omogućava upravljanje rizicima u poslovanju u smislu da se utroškom javnih sredstava postignu optimalni ciljevi.

Almin Handanagić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, uvjeren je da će Zavod zahvaljujući novom sistemu imati daleko kvalitetniju finansijsku disciplinu.

Sistem je praćen aplikacijama koje olakšavaju koordinaciju zaposlenih u javnim institucijama. Nalvedina Rukavina, član uprave SEVOI grupacije, ističe da sistem zahtijeva edukaciju kadrova, kako bi oni mogli bolje razumjeti šta se od njih traži, jer taj sistem govori o odgovornostima u konkretnim aktivnostima.

Kako je danas rečeno u Zavodu, sistem za finansijsko upravljanje i kontrolu bi u najskorije vrijeme trebao biti stavljen u funkciju.

Related posts