U septembru rekordan broj migranata u USK, situacija pogoršana

– Od početka migrantske krize na područje Unsko-sanskog kantona (USK) pristiglo je ukupno 10.113 ilegalnih migranata, od čega ih je najveći broj došao u grad Bihać, podaci su Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a, prenosi Anadolu Agency (AA).

Navedeno je i da je u posljednje vrijeme došlo i do znatnog povećanja dolazaka migranata na USK-a te je samo u augustu pristiglo 1.866 migranata, a u septembru rekordnih 2.764 migranta.

“Od ovog broja migranata gotovo trećina migranata nije imala nikakvih ličnih dokumenata te nismo bili u mogućnosti utvrditi njihov identitet jer ih Služba za poslove sa strancima nije preuzimala i obrađivala kako im je to u zakonskoj obavezi, a najveći broj ilegalnih migranata je došlo iz Pakistana, Irana, Iraka i Afganistana, dok je znatno manji broj pristiglih migranata iz Sirije, Bangladeša, Indije i drugih zemalja”, saopćeno je iz MUP-a USK.

Danas je održan sastanak operativnog štaba O.A. “Migrant” Uprave policije MUP USK-a, na kojem je razmatrano pogoršanje sigurnosne situacije u Unsko-sanskom kantonu, prvenstveno u gradu Bihaću, a vezano za migrantsku populaciju.

Uprava policije MUP USK-a je od samog početka pristizanja migranata na područje Unsko-sanskog kantona zavela Operativnu akciju “Migrant” i svakodnevno prati, analizira i planira operativno-taktičke mjere i radnje te u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima poduzima niz dodatnih mjera i aktivnosti u nastojanju da održi povoljno stanje javne sigurnosti kao i dosadašnji načina života stanovnika USK-a.

Uprava policije MUP USK-a je konstantno inicirala aktivnosti i više puta apelovala na sve nadležne institucije, u prvom redu državne institucije koje su nadležne za zbrinjavanje i smještaj migranata, da preuzmu obaveze u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i riješe smještaj migranata, te da pojačaju kontrolu i nadzor cjelokupne državne granice, ali prvenstveno državne granice prema R Srbiji, kako bi se smanjio ulazak ilegalnih migranata na područje BiH, pa tako i na područje USK-a.

Međutim, saopćeno je, da pored svih apela koje je Uprava policije uputila nadležnim državnim institucijama i međunarodnim humanitarnim organizacijama, te nakon više održanih radnih sastanaka, do danas nije bilo bitnijih pomaka u svim segmentima kontrole i nadzora nad migrantskom populacijom od strane istih, niti poboljšanja uslova smještaja ove populacije, te je Uprava policije USK-a, iako to nije u njenoj nadležnosti, ostavljena i prepuštena da se sama bori sa nekontrolisanim dolaskom ilegalnih migranata i njihovim boravkom na području USK-a, a prvenstveno Grada Bihaća i Općine Velika Kladuša.

“Sa povećanjem broja ilegalnih migranata došlo je i do naglog pogoršanja sigurnosne situacije u Unsko-sanskom kantonu, prvenstveno Gradu Bihaću, odnosno do znatnog povećanja broja krivičnih dijela koja su počinjena od strane migranata (krađe, teške krađe na naročito drzak način, nasilničko ponašanje, narušavanje nepovredivosti doma, napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, razbojništvo, silovanje, pokušaj ubistva i sl.), a izvršena su sa povećanom dozom drskosti i bezobzirnosti, zbog čega je kod stanovništva USK-a došlo do velikog nezadovoljstva i straha za vlastitu sigurnost kao i sigurnost lične imovine, ali i straha od opasnosti za zdravlje ljudi”, istakli su iz MUP-a USK-a.

Iako Uprava policije MUP USK-a, naglasili su, konstantno nastoji da održi povoljno stanje sigurnosti te sve svoje kapacitete usmjerava u kontrolu i nadzor ilegalnih migranata na području Kantona, do sada je bila prepuštena sami sebi i ostavljena da se sama nosi sa nastalom migrantskom krizom bez bilo kakve pomoći nadležnih institucija. Tom prilikom je Uprava policije do krajnjih granica iscrpila sve svoje ljudske i materijalno-tehničke resurse te je upitno da li će u budućnosti biti efikasni da odgovore na nastalu situaciju i očuvaju povoljno stanje sigurnosti na Unsko-sanskom kantonu, a prvenstveno u Gradu Bihaću.

Zbog svega navedenog Uprava policije MUP USK-a traži od svih institucija, prvenstveno državnih ali i svih drugih nivoa vlasti, kao i međunarodnih humanitarnih organizacija, da se odmah uključe u rješavanje nastale situacije, te u roku od deset dana poduzmu konkretne mjere kako bi rasteretili Unsko-sanski kanton od stalnog i povećanog pristizanja ilegalnih migranata i njihovom ravnomjernom raspoređivanju na čitavoj teritoriji BiH, te rješavanju adekvatnog smješaja samo ograničenom broju migranata koje naš Kanton može primiti, a prvenstveno u cilju zaštite i sigurnosti građana USK-a i njihove imovine regulisanih ustavima i zakonima u Bosni i Hercegovini.

Related posts