U BiH blizu 300.000 muškaraca boluje od erektilne disfunkcije, ali mnogi šute i ne traže pomoć

Prema nezvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini blizu 300.000 muškaraca boluje od erektilne disfunkcije, ali se pretpostavlja da je ovaj broj veći s obzirom na to da se ne priča dovoljno o ovom problemu i da predstavlja neku vrstu tabu teme u našoj zemlji.
Tačan broj nije moguće utvrditi jer većina pacijenata koji se odluče potražiti pomoć odlazi u privatne klinike.

Erektilna disfunkcija (ED) je nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije dovoljne za spolni odnos. Smatra se da određeni stepen disfunkcije postoji kod 50 posto muškaraca u dobi od 40 do 70 godina, ali se posljednjih nekoliko godina javlja i kod mlađih muškarca u dobi od 25 do 35 godina.

Različiti uzroci

Većina erektilnih disfunkcija je povezana s vaskularnim, neurološkim ili hormonskim poremećajima ili sa uzimanjem lijekova. Uzroke ED možemo podijeliti u više grupa: krvnožilni, hormonski, anatomski, korištenje lijekova i opijata, psihološki problemi, stil života… Najčešći uzroci su diabetes mellitus (šećerna bolest) i bolest perifernih krvnih žila.

“Vjerovatno je ovaj broj i veći, nedovoljno se priča o ovom problemu. Narušena slika muškarca o sebi, osjećaj srama, nezastupljenost seksualnog obrazovanja, strah od negativne reakcije – neki su od faktora koji podržavaju ED kao tabu temu te time onemogućavaju tačnu dijagnostiku i adekvatan način liječenja. Živimo u modernoj eri, eri interneta, gdje su dostupni razni ‘medicinski savjeti i preporuke’. Imajući na umu već navedene poremećaje koji mogu rezultirati erektilnom disfunkcijom, svako korištenje lijekova ‘na svoju ruku’, bez prethodne konsultacije s ljekarom, može biti izuzetno opasano, čak i smrtonosno”, upozorava šef Odjeljenja za urologiju na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla dr. Samed Jagodić.

Značajan utjecaj na psihosocijalno zdravlje

Erektilna disfunkcija može biti minimalna, umjerena i kompletna. Prema riječima dr. Slobodana Hajdera, specijaliste urologa i pomoćnika generalnog direktora za medicinske poslove Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, uzroci erektilne disfunkcije mogu se podijeliti na organske i na uzroke psihogene prirode.

“Također, ne treba zanemariti ni kombinovane etiološke faktore koji veoma često mogu biti prisutni. Erektilna disfunkcija, kao benigno oboljenje, ima značajan utjecaj na fizičko i psihosocijalno zdravlje i ima signifikantan utjecaj na kvalitet života muškaraca i njihovih partnerica. Međutim, postoji visok nivo dokaza da erektilna disfunkcija može biti rana manifestacija ishemijske koronarne bolesti i da samim tim često predstavlja prvi znak mogućih neželjenih kardiovaskularnih incidenata te zbog toga ne smije biti potcijenjena”, upozorava dr. Hajder.

Ne koristiti lijekove “na svoju ruku”

Ljekarski pregled je vrlo bitan jer se nakon njega odredi kojoj eventualno vrsti pripada ta erektilna disfunkcija – da li je riječ o vaskularnoj ili neke druge prirode.

“Naprimjer da li je uzrok dijabetes ili novootkriveni dijabetes. Kod hroničnih bolesnika se zbog uzimanja lijekova kao nus-pojava može javiti erektilna disfunkcija. Muškarci koji nemaju nijedan od ovakvih problema moraju odgovorno koristiti preparate dostupne na tržištu. Najodgovorniji način za rješavanje problema ED ili u slučaju drastičnih promjena u seksualnom životu, jeste odlazak kod ljekara, jer samopropisane terapije mogu donijeti više štete nego koristi” upozorio je dr. Jagodić.

Zdraviji i aktivniji način života

Ljekari muškarcima kao prevenciju preporučuju da vode zdraviji način života, prestanu pušiti, smanje prekomjernu kilažu i bave se fizičkom aktivnošću. Također, bitno je redovno posjećivati ljekare i izbjegavati korištenje medikamenata.

“Dokazano je da povećana fizička aktivnost i smanjenje tjelesne mase umanjuju rizik od nastanka erektilne disfunkcije. Pozitivan trend rasta broja registrovanih pacijenata danas ne može se tumačiti samo stvarnim povećanjem tog broja. Napredak u oblasti dijagnostike i terapije ovog oboljenja, kao i blagonaklon odnos društva i medija prema ovom problemu predstavljaju ohrabrenje za pacijente da se jave se ljekaru, iako taj procent, zbog stida od priznavanja ovog problema, još nije na zavidnom nivou te se može govoriti o tome da se ovaj problem smatra tabu temom. Pacijenti s ovim problemom se češće javljaju u privatne zdravstvene ustanove zbog bojazni od evidentiranja njihovog problema u zdravstveni karton u javnim zdravstvenim ustanovama”, kazao je dr. Hajder.

Ljekari smatraju da je suštinski važna adekvatna informisanost pacijenata, njihovo prihvatanje problema i spremnost na promjenu životnih navika, kako bi problem erektilne disfunkcije bio riješen.

“Primjena terapijskih mjera i postupaka u liječenju erektilne disfunkcije mora se obavljati isključivo pod ljekarskom kontrolom zbog mogućih neželjenih efekata i komplikacija”, poručio je dr. Hajder.

Prema ranijim podacima koje je saopćila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, građani često preko interneta naručuju razne lijekove, a prednjače upravo oni za potenciju. Međutim, ovi lijekovi ne stignu uvijek do naručilaca ukoliko nemaju dozvolu za uvoz.

klix.ba

Related posts