Tehnički fakultet Bihać – rad u vrijeme pandemije Covid 19

Vodeći računa o zdravlju svih nas i poštujući smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, objave Zavoda za javno zdravstvo i Štabova civilne zaštite F BiH i USK-a radi suzbijanja širenja zaraze koronavirusom, Tehnički fakultet je u drugoj sedmici ljetnog semestra akademske 2019/2020 godine obustavio izvođenje nastave u obliku normalnog održavanja u učionicama i laboratorijama.

U uvjetima vanrednih okolnosti bilo je neophodno organizirati nastavni proces na način da se isti odvija bez ugrožavanja zdravlja naših studenata, zaposlenika i zdravstvenog sistema općenito.  

Obzirom da smo imali već višegodišnja iskustva izvođenja nastave na daljinu, rad od kuće je postao nužnost kako bi sistem obrazovanja i dalje funkcionirao. 

Našli smo se pred izazovom kako da u jeku pandemije sve obaveze naših studenata iz učionica, laboratorija i praktične nastave prebacimo na online kurseve. Cilj nam je bio da se približimo našim studentima, damo im podršku i izgradimo zajednicu koja će u međusobnoj interakciji moći da prevaziđe izazove vanrednog stanja kojim se susrećemo. Pri tom smo morali voditi računa da smo svi ovih dana sluđeni socijalnom izolacijom, te da smo prije svega ljudi koji zajednički trebamo proživjeti sve ovo što nam se dešava. 

Zato smo našim studentima, asistentima i profesorima omogućili fleksibilan pristup u odabiru načina i metoda izvođenja nastave na daljinu, koji su prije svega uvjetovani posjedovanjem odgovarajuće IT tehnologije i adekvatnih IT komunikacijskih alata.  

Na Tehničkom fakultetu posjedujemo kvalitetan Informacioni sistemom, koji raspolaže sa modulima za interakciju između učesnika u nastavnom procesu, postavljanje nastavnih materijala, te provjeru  znanja na principu testa, ili pak kviz pitanja. Univerzitet u Bihaću posjeduje vlastitu platformu Adobe connect za učenje na daljinu u virtualnoj učionici, ali pored ove koriste se i druge, učesnicima u procesu dostupne aplikacije, kao što su ZOOM, SKYPE, Google Classroom, Viber, Whats App i sl. 

Studentima putem info servisa, mail ovima, organiziranjem viber, whats app ili messenger grupa svakodnevno komuniciramo, dostavljamo potrebne resurse, šaljemo upute i prihvatamo njihove eventualne prijedloge i sugestije.

Nismo zatvorili vrata fakulteta u ovim vanrednim okolnostima. Naše ljudske i materijalne reurse stavili smo u funkciju pomoći društvenoj zajednici, pridržavajući se propisanih mjera zaštite na radu u  ovakvim situacijama. Zajedno sa našim studentima po proglašenju pandemije pokrenuli smo štampanje zaštitnih vizira na 3D printerima, te izradu zaštitnih maski od tkanine. Iste distribuirama zdravstvenim radnicima, pripadnicima MUP-a, Kantonalne inspekcije i ostalim koji su aktivni u procesu suzbijanja pandemije Covid 19 na našem kantonu. 

Na žalost, trenutno možda i najveći problem predstavlja nedostatak pouzdanih projekcija koliko će ovakvo stanje trajati, te je potrebno blagovremeno vršiti pripreme za eventualno nove faze aktuelne pandemije, kao i novih vanrednih situacija u budućnosti. Ovo je prilika da popravimo stvari, provjerimo djelotvornost poduzetih mjera i posvetimo se analizi ostvarenih rezultata. Ne možemo predvidjeti kako će se razvijati situacija u konkretnoj kriznoj situaciji i koje će posljedice imati, ali možemo u okviru svojih kompetencija i odgovornosti razviti adekvatne protokole ponašanja i utvrditi generalnu strategiju djelovanja u vanrednim okolnostima. 

Znanje je bogastvo pojedinca i društva u cjelini i nezamislivo je bez visokog obrazovanja. U uvjetima vanrednih okolnosti neophodno je sačuvati cjelokupan obrazovni sistem našeg društva.

S tim u vezi predstojeći upis studenata na naš fakultet neophodno mora imati drugačiji protokol u odnosu na  dosadašnju praksu.

Tehnički fakultet je najstariji i najorganiziraniji fakultet na Univerzitetu u Bihaću i  kao takav jedini ima organiziranu nastavu na sva tri ciklusa po Bolonjskom principu studiranja. Naša prepoznatljivost u evropskom prostoru visokog obrazovanja ima za posljedicu da imamo najveći broj  studenatana na Univerzitetu u Bihaću, te da svake godine naš fakultet upiše najviše srednjoškolaca, kako sa Unsko-sanskog kantona, tako i iz BiH, pa i djela Republike Hrvatske.

Svaka generacija svršenih maturanata suočava se odlukom šta i gdje studirati. Od te odluke zavisi njihova buduća karijera i uspjeh na privatnom planu. Izbor studija je jedna od najvećih prekretnica u životu svake mlade osobe i zato je neophodno odabrati studirati ono što volimo, ali i ono što će u budućnosti tržište rada najviše prepoznati.

Prema predviđanjima vodećih svjetskih stručnjaka inžinjerstvo je profesija budućnosti, gdje se procjenjuje da će u narednih deset godina u svijetu biti 90% inžinjera, a ostale struke 10 %. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i ove godine nudi upis za cjeloživotno učenje na sva tri ciklusa studiranja za pet studijskih odsjeka: Mašinstvo, Drvna industrija, Građevinarstvo, Informatikla-Elektrotehnika i Tekstilni dizajn i tehnologija.

Želimo potencijalne kandidate uvjeriti da smo njihov najbolji izbor jer smo kadrovski i materijalno dobro opremljeni, a naših svršenih diplomanata nema na biroima rada. Na našoj web stranici www.tfb.ba postavljen je online upitnik za iskazivanje interesa studiranja na Tehničkom fakultetu u Bihaću te pozivamo sve kreativne, inovativne i preduzetne mlade ljude da iskažu svoj interes i postanu dio naše fakultetske zajednice, koja ima za cilj izgradnju bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini, državi visokih standarda u kojoj bi svi željeli živjeti. 

Ostanimo zdravi, budimo hrabri i odgovorni, podržavajmo se međusobno, jer saradnja i podrška su riječi koje će možda zavladati našom civilizacijom u budućnosti. 

  Van. prof. dr Atif Hodžić, dekan

Izvor: Cazin.net

Related posts