Vlada FBiH dala saglasnost za imenovanje NO Razvojne banke FBiH

Na 254. redovnoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj danas u Mostaru između ostalih donesena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH. Nakon kvalifikacionog postupka kojem je prethodio javni poziv, Komisija za imenovanja je Vladi Federacije BiH predložila slijedeće kandidate: Igora Živku, Mehmedaliju Hadžovića, Adisu Omerbegović Arapović, Marija Gadžića, Sejfudina Krnjića, Zorana Zeljku i Saliha Dedića. Navedeni kandidati će u narednom periodu, nakon održavanja Skupštine Razvojne banke FBiH i potvrđivanja današnje odluke, činiti Nadzorni odbor Razvojne banke FBiH. Jedan od članova novog NO…

Read More