Jata kormorana tamane ribu u Sani

U poslednjih nekoliko sedmica na više dijelova vodotoka Sane i njenih pritoka pojavila su se jata kormorana, a ovdašnji ribolovci kažu kako se radi o pticama koje u značajnoj mjeri uništavaju riblji fond.  Nirzad Karamujić, sekretar Ribolovnog društva „Devet rijeka“, koje gazduje ovdašnjim rijekama, ističe kako u poslednje vrijeme dobijaju dojave o njihovom prisustvu, te da planiraju poduzeti određene mjere. Karamujić navodi kako je ovo ribolovačko društvo nedavno obavilo značajno poribljavanje Sane i njenih pritoka ribljom mlađi, kao i odraslom ribom, te im je stalo da očuvaju brojnost ribljeg fonda. …

Read More