Obilježena mjesta stradanja civila u Zenici, Žepču i Doboju

Četiri lokacije zatočenja žepačkih Bošnjaka, Željezni most u Doboju na kojem je ubijeno 11 civila te Kazneno-popravni dom Zenica kao mjesto zatočenja civila i vojnika obilježeni su kao mjesto stradanja. Grupa aktivista već pet godina radi na tome da ovakve lokacije obilježe, iskažu solidarnost sa žrtvama i ukažu na važnost primjerenog obilježavanja svih mjesta stradanja, saopćeno je iz Centra za nenasilnu akciju. – Dugo pratim akcije obilježavanja neobilježenih mjesta stradanja po cijeloj Bosni i Hercegovini i javio sam se s molbom da se dođe i u Žepče pošto ovdje niko…

Read More