„Socijalni dan“ u Gradskoj upravi Bihać

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini organizira danas „Socijalni dan“ kao mogućnost da se srednjoškolcima pruži priliku da dobiju prvo radno iskustvo. Za volontiranje svakog srednjoškolca predviđena je uplata dnevnica od strane poslodavaca u Fond Socijalnog dana ASuBiH-a iz kojeg će se finansirati projekti srednjoškolaca u lokalnim zajednicama.

Ove godine deset volontera provesti će radni dan u Gradskoj upravi Bihać i imati priliku da na jedan dan volontiraju i provedu 8 sati na radnom mjestu. Grad Bihać zajedno sa još preko 35 lokalnih zajednica odazvao se ovogodišnjem projektu „Socijalnog dana“ podržavši na taj način mlade iz Bihaća da iz školskih klupa upoznaju se sa radom Gradske uprave Bihać.

Sredstva koja se prikupe u Fond Socijalnog dana bit će iskorištena za realizaciju projekata srednjoškolaca u njihovim lokalnim zajednicama. Srednjoškolci će imati priliku da identifikuju problem koji postoji u njihovoj lokalnoj zajednici te će realizacijom projekata uticati na rješenje problema.

Related posts