Šest godina od požara u Kantonalnoj bolnici u Bihaću

Prije šest godina izbio je požar u Kantonalnoj bolnici u Bihaću. U samo nekoliko sati uništena je centralna zgrada, a u zadnji momenat izbjegnuta je ljudska tragedija zahvaljujući spasilačkim timovima, ali i građanima Bihaća koji su te julske noći pomagali unesrećenima. Posljedice požara i danas su vidljive u ovoj ustanovi koja je u međuvremenu uspjela sanirati značajan dio oštećenja. Ono najvažnije, operacione sale, na žalost još uvijek nisu u funkciji…

Šest godina poslije velikog požara u Kantonalna bolnica “dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću, u potpunosti može odgovoriti zahtjevima pacijenata za zdravstvenim uslugama sekundarnog i dijela tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Posredstvom “austrijskog kredita” nabavljena je i u najvećem broju stavljena u funkciju savremena medicinska oprema na više odjela. Pored toga, implementiran je bolnički informacioni sistem. Između ostalog u potpunosti su obnovljeni i opremljeni savremenom medicinskom opremom odjeli Pedijatrije, Hirurgije I i II, Urologije i Dječije hirurgije. Glavni prioritet u radu bolnice u narednom periodu je reorganizacija rada u cilj pružanja što kvalitentnijih i sveobuhvatnijih usluga na jednom mjestu.

Tako će, kako nam je rekao doktor Hajrudin Halilović, na internom odjelu biti gastroeneterologija, gdje će se moći obaviti kompletan pregled probavnog trakta odnosno gastroskopija, kolonoskopija i rektoskopija. Odmah uz njih će se zbrinjavati pacijenti s metaboličkim poremećajima te bolestima krvnih sudova, a na istom prostoru tretiraće se i osobe s kardiološkim bolestima te imunoobljenjima.

Prema mišljenju dr. Halilovića, od KB Bihać ne može se očekivati da bude prepoznaljiva, kao primjerice Klinički centar Tuzla za liječenje bolesti srca, ali ima sve predispozcije da pacijentima omogući rano dijagnosticiranje i brzu terapiju. Cilj je, dodaje Halilović da se što manji broj pacijenata upućuje u kliničke centre, odnosno da im se omogući što kvalitetnija usluga u Kantonalnoj bolnici “dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću.

Izvor: krajina.ba

Related posts