SAOPĆENJE POLICIJE / MUP USK-a neće ispuniti zahtjev premijera Rošića?

Saopćenje MUP-a USK, odnosi se na nedavni zahtjev premijera Vlade USK Huseina Roišća da se autobusima sa migrantima zabrani ulazak na područje USK:

Uprava policije MUP-a USK-a je dana 03.08.2018. godine zaprimila Zahtjev za postupanje od strane Premijera USK-a broj 03/1-49-8948-1/18 kojim se traži od Uprave policije MUP USK-a da na svim ulaznim tačkama na USK-a vrše punu kontrolu svih prevoznih sredstava kojima se vrši transport ilegalnih migranata na području USK-a te da se svim vozilima u kojima se takva lica otkriju zabrani ulazak i transport teritorijom Kantona, kao da se istima naredi vraćanje na polaznu tačku.

U vezi navedenog zahtjeva dana 03.08.2018. godine zasjedao je Operativni štab Uprave policije MUP USK-a vezano za operativnu akciju „Migrant“ koji tim povodom obavještava javnost o sljedećem:

Uprava policije MUP USK-a od januara 2018. godine provodi sve operativno-taktičke mjere i radnje koje se tiču nastale „migrantske krize“ na području Unsko-sanskog kantona, a u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i nadležnostima policijskog organa.

S tim u vezi posebno je potrebno naglasiti da:

– Zakon o strancima između ostalog regulira odnose u poslovima prihvata stranaca i stavljanja istih pod nadzor, te jasno definira državnu nadležnost i organe koji su nosioci svih poslova kada su u pitanju stranci, kao i da predmetni zakon niti u jednom slučaju u poslovima sa strancima ne prenosi nadležnost sa državnog nivoa na lokalne nivoe vlasti.

– Zakon o strancima i Zakon o azilu izričito naglašavaju slobodu kretanja svim strancima koji su u procesu priznavanja izbjegličkog statusa ili dodjeljivanja azila (član 8. Zakona o strancima i član 10. Zakona o azilu), te zbog navedenih zakonski odredbi nije moguće provoditi politiku nasilnog ograničavanja kretanja niti zabranu ulaska takvih lica na teritoriju USK-a.

– Isto tako pravo na slobodu kretanja može se djelomično ili potpuno ograničiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom o strancima (član 118 – Određivanje nadzora) i Zakonom o azilu (član 66 – Razlozi i način ograničenja kretanja), a što je u isključivoj nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH, odnosno Službe za poslove sa strancima.

– Ukoliko bi se i dalje insistiralo na strožijem postupanju u „migrantskoj krizi“ bilo bi potrebno izraditi izmjene i dopune navedenih zakona u pogledu strožijeg ograničenja kretanja ili na nivou Unsko-sanskog kantona usvojiti zakon koji bi dao određene ovlasti Upravi policije MUP USK-a te decidno regulirao način postupanja u vezi ove tematike.

Naglašavamo da policijski službenici Uprave policije MUP USK-a od početka pristizanja stranaca poduzimaju sve operativno-taktičke mjere i radnje u skladu sa važećim zakonskim propisima kako bi što više ublažili posljedice migrantske krize, a svi oni stranci koji se ne pridržavaju zakona i drugih propisa Bosne i Hercegovine bili adekvatno sakcionisani.

O svemu navedenom je pismeno upoznat i Premijer Unsko-sanskog kantona dopisom broj 05-04-05-67/18 od dana 03.08.2018. godine.

Related posts