Projekt izgradnje zgrade za interno raseljena lica i ostale ugrožene osobe u Bihaću

Gradska uprava Bihaća uskoro će pristupiti realizaciji državnog projekta pod nazivom „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“.

Riječ je o projektu kojeg će potpisivanjem sporazuma implementirati Grad Bihać, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK-a.

Naime, Bosna i Hercegovina i Razvojna banka Vijeća Europe (Council of Europe Development Bank – CEB) zaključili su Okvirni sporazum za financiranje projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja.

Kako je navedeno, cilj projekta je da se interno raseljenim osobama i drugim ugroženim osobama omogući da se presele iz privremenih smještaja u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima, gdje žive već godinama, te da konačno ostvare svoje pravo na odgovarajući smještaj.

Ukupni iznos odobrenih troškova Projekta za područje grada Bihaća iznosi 1.096.000 eura, koje se izdvajaju iz kredita CEB-a, dok će učešće Grada Bihać biti kroz obezbijeđivanje zemljišta i potrebnih dozvola, te komunalija i uređenja zemljišta.

S ciljem kvalitetne pripreme u Gradskoj upravi Bihaća održana su dva informativna sastanka sa korisnicima alternativnog smještaja, s ciljem upoznavanja sa fazama projekta„ Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“. U gradu Bihaću se planira izgradi stambeni objekat „RIBIĆ –NOVO NASELJE“ s 38 stambenih jedinica, namjenjenih za raseljena, interno raseljena lica, povratnike, izbjeglice i druga socijalno ugrožena lica.
Stanovi spadaju u kategoriju neprofitnih stanova, uz plaćanje najamnine za samoodrživo postojanje ovih stanova. S tim da će u izuzetnim teškim slučajevima one biti sufinancirane od strane Grada Bihaća i Kantona.

Related posts