Proglašeno Stanje prirodne i druge nepogode za područje cijelog grada Bihaća

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća na danas održanoj vanrednoj sjednici usvojio je odluku kojom se na teritoriji cijelog grada Bihaća proglašava Stanje prirodne i druge nepogode s obzirom na razmjere štete, brzinu vjetra i hidrometrološke uslove.

Nakon održane sjednice u ponedjeljak 11. decembra ove godine bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić oformio je Komisiju za procjenu štete, a s obzirom na uslove i razmjere štete koje je popisala Komisija u velikom broju bihaćkih mjesnih zajednica, danas je donesena Odluka o proglaženju Stanja prirodne i druge nepogode.

Kako je istakao Fuad Dedić, šef Civilne zaštite, do sada je zaprimljeno 64 prijave građana o nastaloj šteti uslijed olujnog vjetra koji je u dva puta na području grada puhao brzinom 85 i 87 km/h.

„Većina objekata koji su pretrpjeli štete od vjetra u ponedjeljak i utorak već su sanirali štete, ali i dalje ima objekata koji nisu sanirali štetu i fizička i pravna lica imaju sada osam dana od dana proglašenja Stanja prirodne i druge nepogode da prijave štete. Mi također pratimo i padavine i porast vodostaja rijeke Une koja je u konstantnom rastu, pogotovo preko vikenda kada se očekuju plimni valovi „- dodao je Dedić.

Related posts