Preduzeće "Regionalna deponija" 13 godina bez deponije

Menadžment preduzeća “Regionalna deponija USK” pozvao je predstavnike vlasti u Unsko-sanskom kantonu da pokušaju deblokirati proces izdavanja okolišne dozvole za izgradnju buduće deponije na lokalitetu Karanovac, u blizini Bihaća.

Inače, ovo preduzeće postoji već 13 godina, a nemaju regionalnu deponiju kojom upravljaju.

“Mislim da se mora intervenisati kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša kako bi se vidjelo šta je sa izdvanjem dozvole. Podsjećam da je prije godinu i po dana njeno izdavanje obustavljeno, a mi do danas nemamo odgovor kada će i da li će cijeli postupak biti odblokiran”, kaže Rizvan Zjakić, direktor preduzeća.

On je istakao kako je ovakva odluka donesena nakon žalbi mještana nekoliko bihaćkih mjesnih zajednica koje gravitiraju budućoj deponiji. Podsjetio je da je nakon svega i Skupština USK povukla raniju odluku o odabiru lokacije Karanovac za izgradnju regionalne deponije, čime je cjelokupan projekat vraćen na početak.

“Mislim da se radi o velikoj grešci, jer sada imamo na stotine divljih deponija koje ugrožavaju životni okoliš. Sem toga, niti jedna od lokalnih zajednica nema trajno riješeno pitanje odlaganja otpada i koriste deponije koje su prave ekološke bombe”, istakao je Zjakić.

Prema njegovom mišljenju, potrebno je ponovo aktuelizirati cijeli projekat, a njegovo mišljenje dijeli i predsjedavajući Skupštine USK Nijaz Hušić. “Sada imamo situaciju da punih 13 godina ovo preduzeće formalno pravno postoji, a ne bavi se onim što je njegova djelatnost. Sve to stvara velike finansijske obaveze i gubitke, a u pitanju su i kreditna sredstva Svjetske banke namijenjena izgradnji deponije”, rekao je Hušić.

Inače, zanimljivo je kako je u proteklih 13 godina, od kada je formirano preduzeće “Regionalna deponija USK”, za njegov rad potrošeno više od 1,5 miliona maraka i to najveći dio na plate zaposlenih i materijalne troškove. Veći dio sredstava povučen je iz kredita Svjetske banke, koja sa pet miliona dolara finansira ovaj projekat. – pišu Nezavisne.

Related posts