Postani diplomirani ekonomista uz besplatnu specijalizaciju i međunarodne certifikate

Sa ITEP visoke škole stižu odlične vijesti za sve koji žele da ostvare karijeru u
ekonomiji ili preduzetništvu.

 

Upišite odsjek Poslovna ekonomija i preduzetništvo do 20. juna na ITEP-u i, pored
cijenjenog zvanja diplomiranog ekonomiste, obezbijedite sebi besplatnu specijalizaciju na
BusinessAcademy u vrijednosti i do 2.500 evra, kao i mogućnost sticanja međunarodnih
Cambridge certifikata.

Prilika za sjajnu zaradu i atraktivnu karijeru

Visoko obrazovani ekonomisti i sposobni preduzetnici potrebni su svakoj kompaniji bez
obzira na to čime se bavi. Za ljude koji su stekli znanja i zvanja iz ovih oblasti posla ima
uvijek, a plate su i do nekoliko puta veće od prosječnih.

Poznavanje finansija i biznisa čini ekonomiste dragocjenim za svaku kompaniju i zbog toga
oni zauzimaju dobro plaćene i prestižne pozicije. Pored mogućnosti da rade kao menadžeri,
finansijski direktori i rukovodioci, studenti koji završe ovaj smjer mogu da postanu uspješni
preduzetnici koji vode svoj visokoprofitabilan biznis.

Najmodernije studije za dobro plaćene menadžere, preduzetnike, rukovodioce

Studije na ITEP visokoj školi na odsjeku Poslovna ekonomija i preduzetništvo pripremaju vas
na najbolji mogući način za snalaženje u uzbudljivom svijetu biznisa i finansija. Na ovom
odsjeku pruža vam se mogućnost da završite jedan od tri programa: Finansijski
menadžment i bankarstvo, Javna uprava, Menadžment. Takođe, možete izabrati da završite
trogodišnji ili četvorogodišnji studij i steknete zvanje diplomiranog ekonomiste sa 180,
odnosno 240 ECTS bodova.

Zahvaljujući modernom softverski podržanom učenju, studiranje na ovom odsjeku idealno je
i za studente koji rade i kojima obaveze ne dozvoljavaju da prisustvuju svakom predavanju.
Putem ove jedinstvene platforme za učenje na daljinu studenti mogu u svakom trenutku i sa
bilo kog mjesta sa internet konekcijom pristupiti: video-snimcima predavanja, audio-
zapisima, online tekstovima, PPT prezentacijama i drugim pratećim materijalima, testovima
za provjeru znanja…

Tokom studija ovladaćete temeljnim znanjima iz ekonomije i praktičnim vještinama, što vam
otvara široku lepezu mogućnosti: možete se zaposliti u javnoj upravi, voditi fondove kojima
rukovodi EU, kreirati akcione strategije i upravljati sopstvenom kompanijom. Drugim riječima,
postaćete stručnjak koga svaki poslodavac želi i cijeni. Međutim, to nije sve.

Cambridge certifikati kao međunarodna potvrda stručnosti

U današnjem poslovnom svijetu dvije stvari posebno se cijene: usavršavanje i
specijalizacija. Upravo zato je ITEP omogućio svojim studentima besplatnu specijalizaciju na
BusinessAcademy u vrijednosti i do 2.500 evra.BusinessAcademy je institucija koja obučava polaznike po naprednim 12-mjesečnim programima za sticanje međunarodno priznatih diploma i certifikata.

Zbog specijalnog partnerstva BusinessAcademy sa odjeljenjem za međunarodne ispite
Cambridge University, završavanje jednogodišnjeg specijalističkog programa omogućiće
vam sticanje međunarodno priznatih Cambridge certifikata, koji predstavljaju potvrdu vaše
stručnosti i posebno se cijene kod poslodavaca svuda u svijetu. Odaberite program po kome
želite da se usavršavate i tako produbite svoja znanja, usvojte praktične vještine i pomoću
cijenjenih Cambridge certifikata ponudite svoje usluge kompanijama širom svijeta.

ITEP visoka škola i BusinessAcademy dio su grupacije Link Educational Alliance, koja
okuplja veliki broj cijenjenih obrazovnih ustanova kakve su fakulteti, visoke i srednje škole,
gimnazije i profesionalne akademije. Sa preko 20 godina internacionalnog rada na teritoriji
Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije, Ukrajine, Republike Moldavije i Sjedinjenih
Američkih Država sa polaznicima iz preko 120 zemalja širom svijeta, Link Edu Alliance kreira
obrazovanje budućnosti, uz međunarodno priznate diplome i certifikate.

Diplomirani ekonomisti sa međunarodnim Cambridge certifikatima lako dolaze do posla i dobrih plata. Vrijeme je da i vi postanete jedan od njih.

Related posts