Ponavlja se suđenje za kriminal i korupciju US šume?

Već duže vrijeme ne zakazuju se ročišta u predmetu protiv Muslimovića i ostalih rukovodilaca ŠPD Unsko-sanskih šuma. Nezvanično, razlog je taj što je postupajuća sudinica Jasminka Karabegović promijenila radno mjesto i više nije u Katonalnom sudu.
Također, imenovan je novi sudija Osman Alibabić koji će ubuduće voditi predmet čim se upozna sa kilometarskim dokaznim postupkom. Ukoliko obje strane se ne usaglase drugačije, postupak suđenja za organizovani kriminal u US Šumama (pojedinačno najveći predmet u našem pravosuđu) mogao bi se vratiti na sami početak iako je već proljetos bio pri samom kraju izvođenja dokaznog postupka.

Related posts