OSBiH i Nacionalna garda Marylanda učestvovali u vježbi ˮVigilant guard 18-4ˮ

Demonstracijom uvježbanih radnji i aktivnosti bitnih za brzi odgovor pomoći stanovništvu u Baltimoru, završena je vježba Nacionalne garde Maryland – pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda ˮVigilant guard 18-4ˮ, u kojoj su u pripremi i realizaciji učestvovali i pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Na više različitih lokacija prikazana je helikopterska evakucija povrijeđenih, smještaj u prihvatni centar i pružanje prve pomoći, predstavljene su i kamere za pretraživanje terena koje se ugrađuju na helikoptere i s odličnom rezolucijom mogu snimati na udaljenostima od tri milje.

Pripadnici Nacionalne garde Marylanda objasnili su i način funkcioniranja mašine za prečišćavanje vode kojom se upravlja na daljinu, te prikazali simulaciju kibernetičkog napada i brzo reagiranje na napad.

Jedna grupa pripadnika MO i OS BiH je u saradnji sa štabom Nacionalne garde Marylanda učestvovala u planiranju, organizranju i realizaciji zadataka. Tokom rada, upoznati su sa štabnim procedurama, procesima donošenja vojnih odluka, dokumentacijom i načinom rada Agencije za vanredne situacije Maryland (Maryland Emergency Management Agency (MEMA).Druga grupa, u ulozi međunarodnog posmatrača, upoznata je sa strateškim nivoom uzajamne pomoći civilnih i vojnih struktura u realnim situacijama.

Sumirajući rezultate vježbe, komandant Nacionalne garde Maryland, generalmajor Linda L. Singh zahvalila se pripadnicima MO i OS BiH koji su, prema njenim riječima, pružili značajan doprinos svojim direktnim učešćem u vježbi kao i onima koji su bili u ulozi posmatrača.

Ona je naglasila da će Nacionalna garda Maryland dati punu podršku ako se u budućnosti slična vježba organizuje pod okriljem Američko-jadranske povelje, te da bi voljela da BiH bude nosilac vježbe. Vježba je, osim uvježbavanja radnji za brzu pomoć civilima pri elementarnim nepogodama, imala za cilj uvježbavanje saradnje vojnih i civilnih struktura.

Ured za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH pružio je podršku tokom organizacije i realizacije ove aktivnosti.

Related posts