OSA odgovorila Dodiku: Reagirat ćemo na nezakonite radnje entitetskih institucija

Povodom najava predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) Milorada Dodika da će “zabraniti djelovanje” Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH na prostoru ovog entiteta te da su zakonska rješenja na osnovu kojih bi se to uradilo već napisana, saopćenjem za javnost se oglasila i OSABiH.

Ta Agencija je, navodi se u saopćenju, osnovana Zakonom o OSA-i BiH koji je donijela Parlamentarna skupština BiH na osnovu člana IV.4. a) Ustava BiH, a prema članu 1. tog zakonskog rješenja Agencija je odgovorna za prikupljanje, analiziranje i distribuciju obavještajnih podataka u cilju zaštite sigurnosti, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH.

Saopćenje OSA-e u nastavku prenosimo u cjelosti:

– Prema članu 2. Zakona o OSA-i BiH, na teritoriji BiH ne mogu se osnivati niti djelovati nikakave druge civilne obavještajno-sigurnosne strukture. Prema članu 3. Zakona o OSA-i BiH, Agencija ima nadležnost na teritoriji cijele BiH.

Eventualno donošenje bilo kakvih pravnih akata ili preduzimanje bilo kakvih radnji od strane entitetskih institucija na osnivanju entitetskih obavještajno-sigurnosih agencija bi predstavljalo direktno kršenje Zakona o OSA-i BiH, uzurpaciju državnih ovlasti i prerogativa, i ugrožavanje ustavnog poretka BiH.

Također, eventualno donošenje bilo kakvih pravnih akata ili preduzimanje bilo kakvih radnji od strane entitetskih institucija, kojima se zabranjuje ili spriječava djelovanje OSA-e BiH na bilo kojem dijelu teritorije BiH, odnosno kojima se spriječavaju pripadnici OSA-e BiH u vršenju službenih radnji i obavljanju zakonskih dužnosti i zadataka na bilo kojem dijelu teritorije BiH, bi predstavljalo direktno kršenje Zakona o OSA-i BiH, uzurpaciju državnih ovlasti i prerogativa, i ugrožavanje ustavnog poretka BiH.

Ukoliko bi eventualno došlo do donošenja takvih protivustavnih i nezakonitih pravnih akata ili preduzimanja takvih protivustavnih i nezakonitih radnji od strane entitetskih institucija, OSABiH će, u saradnji sa svim drugim nadležnim institucijama BiH, preduzeti sve neophodne radnje u okviru svojih zakonskih ovlaštenja u cilju zaštite ustavnog poretka BiH, zaštite ovlasti, prava i interesa države BiH i vraćanja stanja u ustavne i zakonske okvire.

Pripadnici OSA-e BiH svoje zakonske dužnosti i zadatke izvršavaju predano, požrtvovano i profesionalno na teritoriji cijele BiH, doprinose stabilizaciji i unaprjeđenju sigurnosne situacije u BiH i pružaju podršku radu tužilaštva, agencija za provođenje zakona, ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija u BiH.

Uprkos velikim sigurnosnim izazovima sa kojima se suočavaju region zapadnog Balkana, Evropa i svijet, OSABiH svojim neprekidnim i požrtvovanim radom uspijeva, u saradnji sa drugim nadležim organima i institucijama u BiH, neutralisati ili umanjiti sigurnosne prijetnje BiH i svim njenim građanima.

Bez obzira na sve napade i pritiske, OSABiH će i dalje nastaviti da, u svom punom kapacitetu i okviru svojih zakonskih ovlaštenja, odlučno, predano i profesionalno izvršava sve svoje dužnosti i zadatke na teritoriji cijele BiH i doprinosi sigurnosti BiH i svih njenih građana.

Related posts