Rekordni prihodi Unsko-sanskog kantona: Porast javnih prihoda na ručunu USK za 11,42%, istovremeno većini budžetskih korisnika plate kasne

Porezni obveznici FBiH u januaru 2018. godine uplatili su 384.715.473 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 15.391.835 KM više u odnosu na januar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 4,17 posto.

U januaru 2018. godine u odnosu na januar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza manja je za 4.407.935 KM ili 3,34 posto U strukturi direktnih poreza naplaćeno je 17.500.605 KM poreza na dobit, što je više za 33,93 posto ili 4.433.813 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 39,65 posto ili za 3.748.836 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 18,97 posto ili za 684.978 KM. Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 16.696.030 KM, što je više za 18,46 posto ili za 2.601.972 KM. Ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 153.926 KM, što je više za 7,12 posto ili za 10.234 KM. Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 32.824.925 KM, što je povećanje za 13,91 posto ili za 4.008.649 KM. Naknade i takse naplaćene su u iznosu od 38.752.718 KM, što je manje za 31 posto ili za 17.409.713 KM.

Što se tiče Unsko-sanskog kantona, jasno je vidljiv rast u odnosu na januar 2017. godine, međutim, istovremeno, budžetski korisnici u 2018. godinu ulaze sa zakašnjelim uplatama ličnih primanja.

U januaru 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 257.047.122 KM, što u odnosu na januar 2017. godine predstavlja povećanje za 19.778.192 KM ili 8,34 posto.

Doprinosi za PIO/MIO iznose 142.169.576 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 102.841.074 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti iznose 12.036.472 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.1.2018. godine je 511.318.

/usn.ba

Related posts