Održana 140. sjednica Vlade: Utvrđena Odluka o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona.Na prijedlog Ministarstva finansija utvrđena je Odluka o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart 2018. godine kojom je privremeno finansiranje utvrđeno u iznosu od 43.060.446 KM.

Odluku o privremenom finansiranju donosi Skupština USK , a privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesječnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. Za slučaj da se javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018.godinu neće moći organizirati i sprovesti do kraja tekuće godine, Kolegij Skupštine Unsko-sanskog kantona donio je zaključak kojim traži od Vlade Unsko-sanskog kantona da u skupštinsku proceduru hitno uputi Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2018.godine, kako bi se ista mogla usvojiti do 31.12.2017. godine, obrazloženo je.

Vlada Kantona razmatrala je danas i II rebalans Zavoda zdravstvenog osiguranja USK i Finansijki plan Službe za zapošljavanje USK te ih uputila u skupštinsku proceduru.

Dževad Malkoč, ministar za pitanja boraca i RVI u Vladi USK predložio je a Vlada prihvatila Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava granta za Kantonalnog fonda za izgradnju stanova.

– Za sredstva u iznosu od 100 000 KM aplicirala je JU ,,Stanouprava” Bihać putem JU ,,Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija. Sredstva su namijenjena za aktivnosti izgradnje stambeno-poslovne zgrade u Bihaću u naselju Ozimice I, za završetak boračke zgrade i konačno useljenje kupaca u stanove, obrazložio je ministar Malkoč.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona je prihvatila Prijedlog odluke za pokretanje postupka dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude za korištenje izgrađenih objekata za proizvodnju električne energije na rijeci Uni na lokalitetima Bihać i Kostela, na području grada Bihaća te na Krušnici na području općine općine Bosanska Krupa, privrednom društvu JP*Elektropriveda’ d.d. Sarajevo, jer postoji javni interes za koncesiju na tom dobru. Zaduženo je Ministarstvo prvrrede da od Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona zatraži ovlaštenja za vođenje pregovora sa ponuđačem radi utrđivanja teksta Ugovora o koncesiji .

Samir Sedić, ministar privrede i premijer USK Husein Rošić istakli su da će sklapanjem ugovora o koncesiji po prvi put za Bihać, Bosansku Krupu i Kantoni naplaćeni prihodi od Elektroprivrede, Sarajevo za korištenje objekata za proizvodnju električne energije.

Na prijedlog Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša danas je usvojen prijedlog za subvenciju u iznosu 20 000 KM za JKP Čistoća, Cazin za projekat kojim je JKP apliciralo za sredstva iz 2017. godine.

Related posts