Održana 118. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Na današnjoj sednici Vlade USK se obavezala da će obezbjediti nedostajućih 650 hiljada maraka za zatvaranje finansijske konstrukcije za uvođenje novog. energetski efikasnijeg, sistema grijanja na biomasu u Kantonalnu bolnici. Prihvaćen je Program utroška sredstava tekućih grantova neprofitnim organizacijama Sigurana kuća i Regionalnom odboru ..Merhamet“ Bihać u iznosu od 43 hiljade maraka.

VIada je zauzela stav da se zajedno sa Gradom Bihaćem u narednom periodu pokuša iznaći kvalitetno rješenje za ambulante u mjesnim zajednicama Ozimice II l Vrsta. Današnjom odlukom Vlade u više osnovnih škola razriješeni su dosadašnji članovi školskih odbora, a imenovani su novi privremeni školski odbor.

još prije dvije godine Vlada USKje potpisala Ugovor o zajedničkom finansiranju za uvođenje novog, energetski
efikasnijeg, sistema grijanja na biomasu u Kantonalnu bolnicu u Bihaću sa UNDP i češkom Razvojnom agencijom.Vrijednost ugovora je oko 2,5 miliona maraka, Češka vlada se obavezala i upatila 1.340.000 maraka, a Vlada USK od preuzetih obaveza od milion maraka do sada je uplatila 500 hiljada.

Kako ubrzo ističe rok za završetak ovog projekta koji nije ni počeo, a čija finansijska konstrukcija još nije zatvorena, zato postoji mogućnost da bi ova sredstav mogla biti izbubljena. Radi očuvanja ovog značajnog projekta za Kantonalnu bolnicu,

Vlada je danas dala sagasnost premijeru Huseinu Rošiću da potpiše novi sporazum sa UNDP-om kojim se Kanton
obavezuje da se obezbjediti nedostajućih 650 hiljada maraka.

Pored sredstava koje Vlada izdvaja za najam prostora za ambulante na Ozimicama II i Vrsti Vlada obezbjedila
50 hiljada maraka za izgradnju objekta ambulante u MZ Vrsta.

Zbog kompliciranosti situacije sa zemljištem i ostalom dokumentacijom sredsta su do sada ostala neutrošena. Stoga je Vlada odlučila uz pomoć grada Bihaća pokuša ubrzati ovaj proces i riješiti ovaj gorući problem mještana MZ Vrsta i okolnih naselja.

Ministar zdravstva Hazim Kapić je naglasio da su odeđeni razgovori sa gradskom upravom Bihaća već obavljeni.
Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u novčanim tokovima budžeta Unsko-sanskog
kantona za period oktobar – decembar 2017.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja Vladaje danas razrješila članove školskih odbora u OŠ ,,Otoka“ i Mještovitoj srednjoj školi ,,Safet Krupić” iz Bos. Krupe i imenovala nove privremene odbore školske odbore.

rtvusk.ba

Related posts