Nastavljeno premještanje migranata iz Borića u novi migrantski centar u Bihaću

Novi migracioni centar u Bihaću smješten je u nekadašnju fabriku “Bira”, a već dva dana traje premještaj izbjeglica i migranata koji borave u šatorskom naselju u Borićima i zgradi Đačkog doma u novoformirani migracioni centar.

Prema tvrdnjama čelnika Međunarodne organizacije za migracije (IOM), koja upravlja migrantskim centrom u Biri, prioritet je dat porodicama, djeci bez pratnje i drugim ranjivim migrantima, koji su spavali u šatorima i drugim improvizovanim skloništima u parku u blizini Đačkog doma.

“Primarna svrha ovog centra je da se smanji pritisak i broj migranata koji borave u Borićima i centru grada. Svjedoci ste da je u posljednjih sedam dana bio veliki priliv migranata na ovo područje i da je u Borićima boravilo preko 1.000 ljudi, što je dovelo do povećanja šatorskog naselja u blizini zgrade Đačkog doma i negodovanja lokalnog stanovništva”, rekao je Peter Van der Auweraert, koordinator IOM-a za Zapadni Balkan.

Migranti koji se premješteni u fabriku Bira smješteni su u gumene šatore i kontejnere prilagođene za zimske uslove. Migranti su prije toga imali ljekarski pregled, te im je osigurana hrana, deke, higijenske i druge osnovne potrepštine, a Crveni križ grada Bihaća će im osigurati tri obroka dnevno. Prema riječima Van der Auweraerta, trenutni kapacitet ovog migrantskog centra je 450 osoba, a u dogovoru sa državnim kantonalnim i gradskim vlastima ti se kapaciteti mogu proširiti.

“Ovo je otvoreni centar i vi znate da migranti ne žele ovdje ostati već otići. Međutim, centar je ograđen i ulaz se kontrolira. Uključili smo i brojne lokalne kompanije koje smo angažirali na radovima u centru. Također, osoblje koje smo zaposlili da radi u IOM-u angažirano je iz lokalnog stanovništva, a sve sa ciljem da imaju neke benefite od svega ovog i kako bismo potaknuli privredni razvoj”, istakao je Van der Auweraert.

Potcrtao je da u ovom prihvatnom centru trenutno najviše muškaraca samaca, iako su njihov prioritet bile osjetljive skupine kao što su porodice i maloljetnici bez pratnje. Kazao je i da IOM mjesečno plaća 15.000 eura vlasniku Bire za iznajmljivanje objekta.

“Mi ćemo nastaviti sa izmještanjem migranata iz Borića u Biru nastaviti sve dok se ne popuni kapacitet Bire i dok ne rasteretimo Boriće. Ubrzali smo i radove na rekonstrukciji Đačkog doma u Borićima. Trenutno su samo na jednom spratu postavljeni prozori, ali se ubrzano radi na tome da se zgrada osposobi i da se tim ljudima pruži bolji smještaj. Smanjenje broja migranata u tom objektu doprinosi da se radovi brže okončaju. Cilj je osigurati da migranti imaju gdje spavati, a ne da ulaze u privatne objekte, haustore i tu spavaju”, dodao je.

IOM će i u narednim danima, rečeno je iz ove organizacije, nastaviti da osigurava transfer do 450 migranata u fabriku Bira, što će, ako se ne poveća broj migranata u Bihaću, omogućiti uklanjanje šatora oko Đačkog doma.

klix.ba

Related posts