Na proljeće kreće Talgo voz Bihać – Sarajevo

Nakon što je Vlada FBiH, na svojoj oktobarskoj sjednici, podržala projekt sanacije i elektrifikacije dijela Unske pruge, narednog proljeća vozovi Talgo mogli bi saobraćati na relaciji Bihać – Sarajevo.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo finansija da prilikom izrade prijedloga izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2017. godinu planiraju sredstva od 2.300.000 KM potrebnih za ovaj projekat.

Njegovim okončanjem bili bi stvoreni uslovi za uvođenje putničke linije Sarajevo – Bihać i to Talgo garniturom koja već sada dolazi do Banje Luke.

Related posts