Modalitet za izmirivanje obaveza u oblasti socijalne zaštite u USK

Vlada Unsko-sanskog kantona na 153.sjednici, održanoj u petak, razmatrala je Informaciju o neizmirenim obavezama u oblasti socijalne zaštite. Prema podacima Ministarstva zdravstva i socijalne politike najveća dugovanja su u dijelu koji se odnosi na porodiljske naknade te smještaj u ustanove socijalne zaštite.

Ukupan dug Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike u oblasti socijalne zaštite iznosi 6.240.154. od čega se su neizmirena dugovanja za porodiljske naknade 4, 7 miliona KM, ukazao je Hazim Kapić, ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi USK.

Vlada Kantona zauzela je stav da se nađe modalitet da isplate porodiljnih naknada u ovoj budžetskoj godinu počnu se redovno isplaćivati, a da resorna ministarstva zdravstva i socijalne politike i socijalne zaštite usaglase protokol sa centrima za socijalni rad o isplati zaostalih obaveza.

Related posts