Manje djece po jednom odjeljenju, jedno dijete u klupi: Kako bi mogao izgledati povratak djece u škole

Još uvijek se razmatraju različite opcije, a končnu riječ o mjerama higijensko epidemiološke zaštite daće Zavod za javno zdravstvo FBiH

Konačna odluka o tome kako će se provoditi nastavni plan i program u narednoj školskoj godini još nije donesena i trenutno se razmatraju različite opcije, kazao je za Oslobođenje Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva FBiH.

Međutim, kakva god da bude odluka, kako je naglasio, poštovat će se mjere higijensko epidemiološke zaštite da bi se spriječilo eventualno širenje koronavirusa među djecom.

– Jedna od mogućnosti je online nastava. Međutim, domaći i međunarodni stručnjaci smatraju da je, posebno mlađoj, djeci također neophodna i socijalizacija, druženje sa vršnjacima. Zato je jedno od rješenja o kojem se razgovara i mogućnost da djeca od 1. do 4. razreda idu u školu, a oni stariji da nastavu prate online, kazao je Čerkez za Oslobođenje.

Ukoliko bi bila izabrana opcija povratka učenika u klupe, postavlja se pitanje kako bi bila organizovana nastava.

– Jedno od mogućih rješenja je da se smanji broj učenika po jednom odjeljenju na 15. Također, moguće je nastavu organizovati tako da u svakoj klupi bude samo po jedno dijete. Na taj način bi se osigurala distanca među djecom. Sigurno je da ćemo razmatrati i prakse drugih zemalja. Međutim, treba vidjeti i kakvim kapacitetima raspolažu škole, jer sigurno je da naše škole nisu infrastrukturno razvijene kao, recimo, one u Njemačkoj, Švedskoj i drugim razvijenim zemljama, dodao je Čerkez.

S tim u vezi je najavio da će naredne sedmice biti organizovan sastanak predstavnika ministarstava zdravstva u FBiH, entitetskog i kantonalnih, na kojem će se razgovarati o načinu izvođenja nastave u narednoj školskoj godini, sa osnovnim zadatkom kako organizovati nastavu, a istovremeno spriječiti širenje zaraze koronavirusom među djecom.

Sigurno je da će se na ovom sastanku morati odgovoriti i na jedno veoma bitno pitanje, a to je kako organizovati odmore izmeđi časova, odnosno ko će i kako kontrolisati da li djeca poštuju sve propisane mjere, prije svega nošenje maske i očuvanje distance.

Na kraju će, prema Čerkezovim riječima, konačnu riječ o mjerama higijenskoepidemiološke zaštite koje će se provoditi u školama dati Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Izvor: oslobođenje.ba

Related posts