Košarac traži veći angažman MVP-a u rješenju pitanja Trgovske gore

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac pozvao je danas predstavnike Ministarstva vanjskih poslova BiH da se uključe u rješavanje problematike odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Apel je uslijedio nakon informacije da je hrvatski Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško s grupom ponuđača potpisao ugovor za provođenje istražnih radova na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca u općini Dvor na granici s BiH.

– O istražnim aktivnostima, čiji je osnovni cilj sticanje uvida u geološki sastav i građu terena prostora predmetne lokacije obaviješteni smo nažalost putem medija, a ne zvaničnim kanalima. To je dodatna potvrda da je Hrvatska ozbiljna u svojim namjerama i da neće odustati od odlaganja spornog otpada – poručio je ministar Košarac.

Podsjetio je na jedinstven stav nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH o neprihvatljivosti Trgovske gore kao potencijalne lokacije za skladištenje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, usvojio odluke o imenovanju Koordinacionog tijela, te Ekspertnog i Pravnog tima za Trgovsku goru.

– Moramo mobilizirati sve institucije i aktivno ih uključiti u rješavanje tog problema te pozivam Ministarstvo vanjskih poslova BiH da uloži dodatne napore kako bi stručnjacima i ekspertima iz BiH omogućili da paralelno s kolegama iz Hrvatske vrše potrebna ispitivanja – dodao je.

Kako je pojasnio na osnovu njihovih stručnih i naučnih analiza moguće je braniti jedinstveni stav institucija na svim nivoima vlasti u BiH o neprihvatljivosti izgradnje spornog odlagališta.

Najavio je da će naredne sedmice organizirati sjednicu članova Koordinacionog tijela za Trgovsku goru i predsjedavajućih Ekspertnog i Pravnog tima, na kojoj će biti razgovarano o dosadašnjim aktivnostima, zaključcima i izvršenim zadacima u vezi sa tim slučajem, kako bi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH blagovremeno dostavilo izvještaj Vijeću ministara BiH.

Izvor: Vijesti.ba / FENA

Related posts