Koliko Željovaca, Indijanaca, rokera i mješanaca živi u BiH?

U junu prošle godine Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine, a prema tim podacima, u BiH živi ukupno 3.531.159 osoba.

Prilikom popisa stanovništva u BiH, građani su se izjašnjavali o spolu, starosti, vjeroispovijesti, maternjem jeziku, obrazovanju, ali i nacionalnoj pripadnosti.

Nekolicina bh. građana je na duhovit način izrazila svoju pripadnost, pa smo prema podacima Agencije za statistiku BiH mogli vidjeti da među nama ima i “Džedaja, Eskima, svemiraca, rokera”…

U nastavku pročitajte neke od navedenih odgovora državljana BiH o njihovoj etničkoj/nacionalnoj pripadnosti. Podaci su objavljeni u kompletnim rezultatima popisa iz 2013. godine. – piše N1.

Kao Kosmopolit / Kosmopolitkinja izjasnilo se 89 osoba, od čega 48 muških i 41 ženska osoba.
Džedaj / Džedajka 76, 56 muškaraca i 20 žena
Zemljanin / Zemljanka 65, od čega 37 muškaraca i 28 žena
Marsovac / Marsovka 63, od čega 41 muškarac i 22 žene
Vanzemaljac / Vanzemaljka 55, od čega je 37 muških i 18 ženskih osoba
Eskim / Eksimka 54, 46 muškaraca i 8 žena
Indijanac / Indijanka 52, od čega 43 muškarca i 9 žena
Han 49, od čega 43 muškarca i 6 žena
Građanin / Građanka 43, od kojih su 20 muškarci a 23 žene
Polutan / Polutanka 41, muškaraca je 19, a žena 22
Goranac / Goranca 24, muških osoba je 14, a ženskih 10
Sarajlija / Sarajka 24, od čega je 13 muškaraca i 11 žena
Pola pola / Mješanac 21, 9 muškaraca, 12 žena
Dijete 18, izjasnilo se 8 muških i 10 ženskih osoba
Mostarac / Mostarka 17, 11 muškaraca i 6 žena
Ilir / Ilirka 14, od kojih je 11 muških osoba i 3 žene
Željovac / Željovka 14, od čega je 12 muških i 2 ženskih osoba
Komunista / Komunistkinja 13, muškaraca je 8 a žena 5
Svemirac / svemirka 12, muških je 11 a ženskih 1 osoba
Klingonac / Klingonka 12, od kojih je 9 muškaraca i 3 žena
Budista / Budistkinja 11, 5 je muških i 6 ženskih osoba
Roker / Rokerka 7, 4 je muškaraca i 3 žene
Ljudsko biće 6, 4 su muške osobe i 2 ženske
Sajentolog 1 muškarac
Hipik 2 muškarca
Rastafarijanac 5 muškaraca.

 

 

Related posts