Kakvu smo hranu jeli prošle godine: Pet epidemija, 819 oboljelih zbog trovanja

U toku prošle godine u BiH je registrovano 819 slučajeva obolijevanja ljudi u kojima je uzrok bolesti neispravna hrana, kazao nam je direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Džemil Hajrić.

U 2017. godini zabilježeno je pet epidemija sa 65 oboljelih, od kojih su 23 osobe hospitalizovane, dodao je Hajrić.

Ovi podaci navedeni su u Informaciji Agencije za sigurnost hrane o provedenim kontrolama u toku prošle godine, koju je prihvatilo Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici.

Tokom prošle godine izvršena je analiza na više od 93.000 uzoraka hrane u Bosni i Hercegovini. Najčešće su provjeravani meso i mesne prerađevine, gotova jela, tjestenine i proizvodi od tijesta, te mlijeko i mliječni proizvodi. Od ukupnog broja provedenih kontrola, u 4.453 slučaja uzorci su bili neispravni, što je manje od pet posto u odnosu na ukupan broj uzetih uzoraka.

– Najveći broj neusklađenih uzoraka hrane bio je iz kategorije “Meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači“. Ako se odnos neusklađenosti gleda u odnosu na ukupan broj analiziranih uzoraka za svaku pojedinu kategoriju tada je najviše neusklađenosti bilo u kategoriji “Morski plodovi i proizvodi od morskih plodova” i “Med” – kaže Hajrić.

Prema njegovim riječima, kada su u pitanju mikrobiološke analize, najveći broj neispravnih uzoraka bio je iz kategorija mesa i mesnih prerađevina, te žitarica i proizvoda od žitarica. Najčešći uzrok neispravnosti su bili salmonela, aerobne mezofilne bakterije i enterobakterije.

Što se tiče analize fizičko-hemijskih karakteristika, najveći broj neispravnih uzoraka bio je iz kategorija tijesto i proizvodi od tijesta, te med. Najčešći uzrok neispravnosti pri ovim analizama je bio neodgovarajući kvalitet, odnosno sastav proizvoda.

Agencija je provodila i mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode za piće. Ukupno je obavljena analiza na blizu 32.000 uzoraka, a neispravnih je bilo 2.364, odnosno skoro 12 posto. Prema analizama, najnesigurnija voda je iz pojedinačnih izvora snabdijevanja, kao što su cisterne, bunari, pumpe i slično, dok je najmanje neispravnih uzoraka bilo kod flaširanih voda. Najčešći uzroci neispravnosti su bili E.coli, koliformne bakterije i enterokoki.

Kao i u slučaju mikrobioloških analiza, i kod ispitivanja fizičko-hemijskih svojstava najviše neispravnih uzoraka je bilo u slučajevima snabdijevanja vodom iz bunara, cisterni i pumpi. Najčešći uzroci neispravnosti pri ovim analizama bili su zamućenost vode, te povećane koncentracije mangana, željeza i rezidualnog hlora.

Agencija za sigurnost hrane vršila je i kontrolu zdravlja životinja. Tačnije, vršila se kontrola prisustva zoonoza kod životinja, a radi se o bakterijama koje mogu preći sa životinja na ljude.

Ukupno je u BiH u toku prošle godine prijavljeno 183 žarišta zoonoza, a otkriveno je više od 135.000 slučajeva životinja koje su oboljele zbog neke od ovih bakterija.

Related posts