Javna rasprava o nacrtu budžeta USK: Kadija te tuži, kadija ti sudi

U Bihaću je organizirana javna rasprava o budžetu Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, Vlada, a potom i Skupština Kantona usvojili su ga u formi nacrta u iznosu od 219 miliona maraka, a sada svi zainteresirani imaju mogućnost za dodatnim zahtjevima, sugestijama i primjedbama. Oni koj su došli, kako se i očekivalo, uglavnom su iskazali potrebe za više sredstva, odnosno većim financijskim stavkama za boračke populacije, poljoprivredu, sudstvo i obrazovanje. Više sredstava u kantonaloj kasi voljeli bi i u Ministarstvu finansija, jer su obaveze daleko veće u odnosu na realne prihode, a u ovakvim okolnostima neophodno je održati financijsku stabilnost.

Prema nacrtu kantonalnog budžeta, Ministarstvu za pitanja boraca predložena su sredstva u iznosu nešto manje od 3,6 miliona maraka. Manje je to novca u odnosu na prošlogodišnji budžet ovog ministarstva, zbog čega je prvi čovjek ovog resora Dževad Malkoč na danas organiziranoj javnoj raspravi zatražio povećanje budžeta za boračku populaciju.

Sa predloženim budžetom nije zadovoljan ni ratni komandant Hamdija Abdić. Nije dobro što se iz godine u godinu, dodaje, umanjuju sredstva boračkom ministarstvu. Abdić je tražio da se osiguraju sredstva za izgradnju spomen-kompleksa na lokaciji Grabeža.

Sindikalni predstavnik organa uprave Fazir Vukalić upozorava da ih niko već godinama u Vladi ne poziva na konsultacije pri izradi budžeta što smatraju i nezakonitim ponašanjem. Tako se, primjera radi, jednostrano utvrđuje osnovica za obračun plata što za rezultat ima nove tužbe budžetskih korisnika. Podsjetimo, Kanton je već suočen sa dugom oko 75 miliona maraka po osnovu sudskih presuda i to bez obračunatih kamata.

A Ministarstvu finansija ni ove godine nije bilo lako predložiti budžet po mjeri svih. Planiranih 219 miliona ni približno nije dovoljno da se odgovori svim zahtjevima direktnih i indirektnih korisnika budžeta. Više sredstava tražili su predstavnici sudstva, obrazovanja, poljoprivrede, boračke populacije, Veterinarskog zavoda i invalida. Hoće li im se barem djelimično udovoljiti, u Ministarstvu će tek sagledati i odrediti prioritete. Ministricu Zlatku Šepić također brine kako riješiti ogroman dug upravo po sudskim presudama budžetskih korisnika koji značajno opterećuje javne finansije. Stoga su i predložene mjere uštede, poput ukidanja plaćanja vladinih i skupštinskih komisija.

Među onima koji su danas prisustvovali javnoj raspravi našli su se i rijetki poslanici. Nisvet Jusić tako je dao akcenat na potrebi veće transparentnosti u trošenju javnog novca. Ujedno ukazao je i na potrebu završetka pojedinih projekata.

Okončanjem javne rasprave Ministarstvo finansija pokreće aktivnosti na izradi konačne verzije, odnosno prijedloga budžeta koji će potom biti ponuđen na očitovanje Vladi USK. Zadnju riječ daje Skupština koja ima rok do 31.marta da donese budžet za ovu godinu do kada je na snazi Odluka o privremenom tromjesečnom finansiranju Kantona.

/rtvusk.ba

Related posts